Na to mu povedali: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Ján 6,30

„Keď niekto nechce, je to horšie, ako keď nemôže!“ Moje životné skúsenosti dokazujú, že je to pravda. Kto nechce, má len malú šancu na zmenu.
Deň po tom, čo Ježiš pomocou piatich chlebových placiek a dvoch malých rybičiek nasýtil zástup, v ktorom bolo len mužov asi päťtisíc, ľudia od neho žiadali dôkaz, že je Mesiáš. Všetci pritom vedeli, že v noci utíšil búrku na jazere a zachránil tak život mnohým rybárom, ktorí sa vydali na nočný lov.
„Veril by som, keby sa mi Boh ukázal… Rád by som veril, ale ja jednoducho nemám dar viery…“ Koľkokrát som už tieto slová počul. Väčšinou od ľudí, ktorí v živote zažili neskutočné prejavy Božej moci a milosti. Napriek tomu vieru odmietli.
Viera nie je o dôkazoch. Ak túžim poznať Boha, Boh mi to umožní. Ak sa však rozhodnem vieru odmietnuť, nepomôže mi ani zázrak. Skončím ako Židia, ktorí napriek tomu, že videli dôkazy Ježišovej moci, odmietli uveriť, že je Mesiáš.
Ľudová múdrosť, citovaná v úvode, neplatí iba v otázke viery. Poznám množstvo manželstiev, ktoré sa rozpadli, pretože jeden jednoducho „nechcel“. Podobne aj mnohí podnikatelia doplatili na to, že si zvolili nesprávneho „spoločníka“. Som však rád, že poznám mnoho opačných, pozitívnych prípadov medzi manželmi, podnikateľmi, ale aj v oblasti viery. Títo ľudia mi dávajú odvahu, aby som to tak „chcel“ aj ja.

Bože, Ty vieš, ako často bojujem s tým, že viem, čo by som mal urobiť, ale nechce sa mi. Pomôž mi, prosím, zvíťaziť nad sebou samým.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi