Veď viete, že ste… boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, … ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias. Prvý Petrov list 1,18-20

Pozemská služba Božieho Syna nebola dodatočným riešením. Boh Otec nebol zaskočený a na poslednú chvíľu prinútený poslať Krista, aby zabránil nečakanej tragédii. Naopak, Kristus bol „vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta“, aby sa stal Božím Baránkom.
Názorne to objasňuje parafrázovaný text uvedenej biblickej pasáže: „Boha to stálo veľmi veľa, aby ťa vytiahol z nezmyselného života, v akom si vyrástol a ktorý smeroval do slepej uličky. Zaplatil za teba Kristovou posvätenou krvou. Kristus zomrel ako nepoškvrnený obetný baránok. A nebol to nijaký dodatočný nápad. Aj keď sa to stalo známym až v poslednej dobe, na konci časov, Boh vždy vedel, že to pre teba urobí. A práve kvôli tomuto obetovanému Mesiášovi, ktorého potom Boh vzkriesil z mŕtvych a oslávil, môžeš Bohu dôverovať – a vedieť, že uňho a s ním máš budúcnosť.“ (1 Pet 1,18-21)
Patríme Bohu, ktorý pozná koniec od začiatku. Boh vedel, že v dôsledku Luciferovej vzbury vstúpi do vesmíru hriech a smrť. Bol si vedomý toho, že pádom Adama a Evy sa nákaza rozšíri po celej zemi. Dobre vedel, aký deštruktívny je hriech, i to, že hriech so sebou prináša večnú smrť. (Rim 6,23)
Boh však vedel aj to, že nebude nečinne stáť opodiaľ, zatiaľ čo jeho pozemské deti budú trpieť a umierať. Nebeská Trojica ešte „pred stvorením sveta“ vyhliadla jedného zo svojho stredu, aby kvôli vyriešeniu problému hriechu a jeho dôsledkov zostúpil na zem a stal sa človekom.
V Prvej Mojžišovej knihe 3,15 čítame, že zdesenému Adamovi a Eve Boh načrtol určitú perspektívu. V slovách určených diablovi vyhlásil: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!“
Na toto zasľúbenie poukazovala smrť obetných baránkov v priebehu celých židovských dejín. Naplnilo sa však až vtelením, službou a smrťou Ježiša, „Baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta“. (Ján 1,29)
Posolstvo Ježišovho života znie: Božia Trojica sa stará. Nie som jej ľahostajný. Pre moju záchranu určila jedného zo svojho stredu.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi