On mu však povedal: Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Evanjelium podľa Marka 10,20-22

Bohatý mládenec sa nenechá vyviesť z miery. Odpovedá, že dodržiaval všetky prikázania, ktoré Ježiš vymenoval. Skutočne sa zdá, že ide o typ morálneho človeka, ktorý si môže gratulovať k poslušnosti Božím prikázaniam. Čoskoro však zistí, že k tomu, aby človek mohol vojsť do nebeského kráľovstva, mravná čistota nestačí. Ježiš postúpi o krok ďalej a ukáže, že poslušnosť tohto muža nepramenila z jeho vnútra.
Všimnime si, že podľa Markovej správy sa Ježiš na tohto mládenca pozrel „s láskou“. Je zrejmé, že Ježiš v ňom videl niečo zvláštne. Možno si cenil jeho úprimnosť, nebojácnosť a nadšenie. Možno si pomyslel, že tento človek by naozaj mohol pre Božie kráľovstvo niečo urobiť.
Ježiš prichádza k mladému mužovi s ponukou, aby sa stal jeho učeníkom. „Potom príď,“ hovorí Ježiš, „a nasleduj ma!“
Dal mu však jednu podmienku: „Choď, predaj všetko, čo máš, a daj chudobným.“ Touto nečakanou poznámkou Ježiš trafil priamo do terča problému bohatého mládenca. Marek o ňom prezrádza, že „po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku“. Mohli by sme to vyjadriť aj tak, že majetok vlastnil jeho. To, čo bohatý mládenec mal, bolo pre neho najdôležitejšie – a práve toho sa nechcel zrieknuť ani pre Božie kráľovstvo.
Jednou z najsilnejších spomienok, ktoré mám zo svojho pobytu na Pacific Union College, je spomienka na veľký obraz Ježiša a bohatého mládenca. Obraz visel na stene za kazateľnicou. Mládenec je namaľovaný ako premýšľa a rozhoduje sa, čo má pre neho väčšiu hodnotu.
Túto otázku riešime každý deň aj my. Niektorí z nás, podobne ako tento muž, volia „hru na cirkev“ bez toho, aby sa celkom odovzdali Bohu a Božiemu dielu. Ale Ježiš nemá záujem o čiastočných kresťanov. Chce ma celého.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi