Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. Prvý Jánov list 5,13-15

Ježiš ako náš veľkňaz a obhajca nám dáva dokonalé spasenie. Ba čo viac, vypočúva modlitby svojich nasledovníkov, ktorí sú ešte na zemi.
Počas svojho pozemského života Ježiš opakovane sľuboval svojim učeníkom, že ich modlitby budú vypočuté. Ján odhaľuje niekoľko podrobností o tom, ako funguje modlitba. Základom je samotný Ježiš. Vďaka tomu, čo pre nás počas svojho pozemského života urobil, môžeme v jeho mene s dôverou prichádzať k Otcovi s vedomím, že „kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle“, počuje nás. „A ak vieme, že nás počuje“, môžeme mať istotu, že Boh Otec a Boh Syn odpovedia na naše modlitby prostredníctvom Boha Ducha Svätého a anjelov, ktorí plnia Božie príkazy. V nebi máme Priateľa, ktorý sa stal jedným z nás, pozná naše potreby a teší sa z toho, že môže odpovedať na naše modlitby. Vypočutie modlitieb je dôležitou súčasťou Kristovej kňazskej služby.
Ján má zaujímavý zvyk – dôvod, prečo list napísal, uvedie až na konci, nie na začiatku. Podobne až na konci štvrtého evanjelia čitateľom prezradí, že svoje evanjelium napísal „preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene“. (Ján 20,31)
To isté urobí na konci svojho listu v 1 Ján 5,13 – s jedným rozdielom. Evanjelium Ján napísal, aby čitateľ mohol uveriť v Ježiša a získať večný život. List píše tým, ktorí už veria. Ich viera však bola otrasená vnútornými konfliktmi. Nemajú istotu, ako sú na tom pred Bohom. Potrebujú znovu získať dôveru.
Niektorí z nás možno patria do ďalšej kategórie. Prijali sme Ježiša. Ničia nás však naše zlyhania. Možno nás zranili iní členovia cirkvi, ktorí našu vieru bezohľadne pošliapali. Ján chce, aby sme vedeli, že napriek všetkým výzvam, ktorým čelíme, a všetkým úskaliam, ktoré nám život stavia do cesty, smieme veriť, že v nebi máme Priateľa. On rád odpovie na všetky naše modlitby vyslovené v súlade s Božou vôľou.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi