Iniciatívny Boh

Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom. Jeremiáš 29,13

Izraelský národ má problémy. Pre svoje konanie mieri do zajatia. Kniha Jeremiáš zdôvodňuje, prečo sa tak deje. Boh nevyškrtol Židov z nebeského zoznamu. Nesúhlasil s nimi, ale nezabudol na nich. Pripravil im cestu na návrat a potom ich vyzval: „Hľadajte ma.“
Keď Richard Mouw premýšľal nad tým, čo je to „hľadať Boha“, pretextoval detskú pieseň „pozor, očičko“. V pôvodnom texte sa spieva, že si máme dávať pozor, na čo sa pozeráme, čo počujeme a kam ideme. Nový text znie takto: „Dávaj predsa pozor, aby si videl, čo vidí Boh, počul to, čo počuje Boh, a šiel tam, kde je Boh. Zameraj sa na to, čo je hore.“ Pete Greig napísal: „Keď otvoríme svoje srdcia a budeme pred Bohom úprimní, počuje nás, vojde k nám a z miery ho nevyvedie ani neporiadok v našom vnútornom svete. To, čo odvádza Boha od našich životov, nie je hriech. Je to naše nutkanie predstierať, zakrývať svoju nahotu lístím a liezť na figovníky, aby sme videli a pritom neboli videní. On sa pozrie hore a pozve nás na čaj.“ A o tom to je. Hľadať Boha môžeme hlavne vďaka tomu, že On hľadá nás.

Môj Pane, prosím, nech Ťa dnes hľadám a pýtam sa Ťa. Ďakujem, že Ty si z nás ten iniciatívnejší.

Vít Vurst

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi