Hľadaj a nájdeš

Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom. Jeremiáš 29,13

Nedávno som bol s Pathfinderom v Alpách, šli sme na Triglav – najvyššiu horu Slovinska. Človek si toho v horách uvedomí naozaj veľa . Napríklad to, aká dôležitá je trpezlivosť. Môžete tisíckrát chcieť, aby ste už boli v cieli, alebo si naopak povedať, že to balíte. Nič z toho vám nepomôže dostať sa na vrchol. Je potrebné mať vieru, že dôjdete a trpezlivosť na to, že cieľ je vždy ešte príliš ďaleko. Treba ísť krok za krokom a potom človek môže dôjsť až do cieľa.
Vyššie uvedený text je veršom z Jeremiášovho listu adresovaného zajatcom v Babylone. Tí tam boli násilne odvlečení Nebúkadnecarom presne podľa Jeremiášovho proroctva. Izraeliti si mali niečo uvedomiť, a preto teraz musia nejakú dobu (70 rokov) vydržať v Babylone ako vysídlenci. Objavili sa však falošní proroci, ktorí buď prorokovali, že všetko je stratené, alebo, že sa už čoskoro vrátia do svojej krajiny. Jeremiáš hovorí: „Nebude to skoro.“ Nie je správne vzbudzovať plané nádeje alebo nádej zase brať. Rovnako ako v horách – aby Izraeliti došli k cieľu, musia mať trpezlivosť, ísť krok za krokom a veriť, že dôjdu. Lenže práve trpezlivosť a vytrvalosť sa hľadá veľmi ťažko, keď žijete v nepriateľskom prostredí. Treba ich hľadať u Boha, a to celým srdcom – a Boh zasľubuje, že sa dá poznať a dá človeku silu.

Pane, daj nám, prosím, silu trpezlivo hľadať Tvoje cesty.

Jiří Koun

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi