Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Matúš 6,34

Ježišovo kázanie na hore znie na tomto mieste veľmi pragmaticky. Dotýka sa totiž úplne bežných otázok, ktoré denne rieši každý človek – čo budem jesť, piť, čo si oblečiem, a či zajtrajší deň zvládnem zabezpečiť aspoň tak, ako ten dnešný.
Táto nepochybne oprávnená starosť o život nám ľuďom však prináša aj nepokoj, najmä v momente, keď začína prevažovať nad všetkým ostatným. Vtedy, keď sa z každodenného zháňania a obstarávania stane rozhodujúca životná starosť. Úsilie, ktoré má v živote Ježišovho nasledovníka hrať {prvoradú úlohu, má byť iné. „Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá,“ hovorí Ježiš v predchádzajúcom verši.
Na Božie kráľovstvo sa teda nečaká, musí sa hľadať, avšak námaha spojená s jeho hľadaním otvára životu budúcnosť. Tak znie Ježišova výzva pre tých, ktorí vo vtedajšej i dnešnej dobe berú vážne Jeho slová. A preto čas, ktorý im bol v živote darovaný Bohom, chcú vedome venovať niečomu dôležitejšiemu, ako sú starosti trvajúce zo dňa na deň.

Pane, uč nás rozlišovať medzi krátkodobými starosťami a úsilím, ktoré má zmysel aj potenciál prinášať nášmu životu novú perspektívu.

Martin Pavlík

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi