Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé; veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom priviedla zem do záhuby a pomstil sa za krv svojich služobníkov preliatu jej rukami. Zjavenie 19,1.2

Jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré sa ľudia vzdávajú viery v Boha, je absencia spravodlivosti. Zlí ľudia unikajú trestu a dobrí často trpia nevinne. Vtedy sa zvykneme pýtať: „Bože, kde si?“
Ján vidí zástupy spasených, ktorí budú po svojom vzkriesení oslavovať Boha za to, že konečne urobil, čo bolo nevyhnutné. Potrestal „neviestku“, ktorá s Kristom v ústach zabíjala „svätých“ len preto, aby si udržala a upevnila svoju moc.
Prostredníctvom knihy Zjavenie Jána nás Boh uisťuje, že mu nie je ľahostajné, čo sa deje na našej planéte. Blíži sa okamih, keď sa skončí rokovanie vesmírneho tribunálu, ktorý posudzuje život každého z nás. Keď bude vyriešený posledný prípad a súd ukončí svoju činnosť, zlo bude potrestané. Na našej planéte opäť zavládne dobro, spravodlivosť a láska.
Presadzovať spravodlivosť nie je vôbec jednoduché. Väčšina „sveta“ verí diablovmu tvrdeniu, že Boh je zlý a bráni nám v šťastí. Biblia nás však uisťuje, že sa vyplatí zostať na strane dobra. Boh našu snahu a túžbu ocení darom večného života.

Pane Ježišu, moje vnútro túži po spravodlivosti, hoci ja sám nie som vždy spravodlivý. Preto sa teším na chvíľu, keď sa skončí Tvoj súd a v celom vesmíre opäť zavládne Tvoja spravodlivosť.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi