AKO PRED POTOPOU…

Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Evanjelium podľa Matúša 24,37-39

Keď Nóach vošiel pred potopou do korábu, Boh za ním zavrel dvere a bezbožných nechal vonku. Keďže ľudia sedem dní nevedeli, že o ich osude bolo už rozhodnuté, pokračovali vo svojom bezstarostnom, hýrivom spôsobe života a vysmievali sa varovným výstrahám o hroziacom súde. Pán Ježiš povedal: „Tak bude aj pri príchode Syna človeka.“ (Mat 24,39) Ticho, nepozorovane, ako zlodej o polnoci, príde rozhodná chvíľa, keď sa naplní údel každého človeka a navždy sa skončí ponuka Božej milosti hriešnikom.
„Bdejte teda,… nech vás nenájde spať, keď príde nečakane!“ (Mar 13,35.36) Vo veľkom nebezpečenstve sú tí, čo sa unavili bdením a prijali ponuku sveta. Práve vtedy, keď bude podnikateľ úplne zaujatý honbou za ziskom a milovník zábav bude holdovať pôžitkom, môže sa stať, že Sudca celej zeme vynesie rozsudok: „Bol si odvážený na váhe a nájdený si nedostatočný.“ (Dan 5,27) (GC 491; VSV 354)

Pane Ježišu, čoskoro sa vrátiš, aby si každému odplatil podľa jeho skutkov. Prosím, pomôž nám uvedomovať si, v akej dobe žijeme, a podľa toho konať.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi