Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou. Ján 6,26.27

„Ani kura zadarmo nehrabe,“ určite sa pousmejete nad týmto výrokom. Možno aj preto sme takí opatrní, keď nám niekto niečo núka a nič za to nechce. V takej situácii sa snažíme zistiť, v čom je háčik.
Za Ježišom šli veľké zástupy ľudí, pričom ich motivácie boli rôzne. Jedni túžili po zdraví, ďalší sa tešili, že sa zadarmo najedia. Niektorí čakali, že uvidia zázraky, o ktorých budú môcť potom doma rozprávať. Mnohí boli len zvedaví…
Ježiš si prial, aby ľudia predovšetkým počúvali, čo rozpráva. A tak im na rovinu povedal, že všetko, čo hľadajú, je pominuteľné a pre to môžu prísť o to, čo má väčšiu hodnotu.
Myslím si, že nie sme lepší. Sme ochotní nasledovať toho, kto nám dá niečo zadarmo alebo aspoň so zľavou.
Kresťanstvo nám ponúka životný štýl, ktorý už tu dáva človeku mnoho dôvodov na šťastie. Navyše, ako bonus, aj možnosť žiť večne v Ježišovom nebeskom kráľovstve. Zostáva otázka, či túto ponuku vo svojom uponáhľanom živote neprehliadnem. Možno by som si mal trochu častejšie položiť jednoduchú otázku: „Aká je moja cena?“

Bože, nauč ma napriek všetkému, čo ponúka dnešný svet, vnímať aj to, čo ponúkaš Ty. Bola by škoda vymeniť večné bytie za to, čo je pominuteľné.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi