Správa zo stretnutia Výboru výživy pri Generálnej konferencii Cirkvi adventistov siedmeho dňa (General Conference Nutrition Council) 

V dňoch 22.-25.2. 2018 sa v priestoroch univerzity Loma Linda uskutočnilo ďalšie z každoročných stretnutí Výboru výživy pri Generálnej konferencii CASD.

Výbor je zložený z 25 aktívnych zástupcov 6 divízií, prizvaných členov a čestných hostí. Profesijné zaradenie jednotlivých členov zahŕňa lekárov, vedcov, dietológov, zástupcov inštitúcií a vybraných vedúcich oddelení zdravia pri CASD.

Poslaním Výboru je, okrem iného,

– oboznamovať sa a publikovať  stanoviská k populárnym publikáciám v oblasti výživy, predovšetkým v súvislosti s ich hodnovernosťou, a poukazovať na prípadné nesprávne a zavádzajúce tvrdenia, 

– stanovovať kritériá ako základ solídnych výživových programov založených na vedeckom bádaní a inšpirovanom odkaze,

– určovať úlohu cirkvi v oblasti budovania povedomia o výžive, podporovať cirkevné organizácie a využívať ich pri napĺňaní poslania cirkvi.

Na svojich každoročných stretnutiach Výbor navrhuje a následne schvaľuje oficiálne stanovisko CASD k vopred navrhnutým témam a otázkam.

Predmetom tohtoročného stretnutia bola príprava oficiálnych odporúčaní CASD k nasledovným témam ako napríklad: dôležitosť dopĺňania vitamínu B12 do stravy; kokosový olej a pohľad na jeho aktuálnu popularizáciu; surová strava aj jej úloha vo výžive; cukrovka a jej priebeh pri upravenom režime stravovania; úloha kofeínu a energetických nápojov vo výžive; potraviny GMO a ich bezpečnosť v strave; nadváha a obezita…

Medzi pripravované témy, ktoré budú riešené na budúcoročnom stretnutí GCNC, patria: vzťah výživy a mentálnych funkcií; správna aplikácia odporúčaní EGW o výžive; úloha mliečnych výrobkov a vajec v strave 21. storočia…

Členovia Výboru zároveň plánujú informovať členov a kazateľov cirkvi o uvedených témach prostredníctvom pravidelného publikovania článkov na oficiálnych stránkach CASD.

Česko-Slovenskú úniu CASD na stretnutiach Výboru pravidelne zastupuje Bohumil Kern.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi