V nedeľu 10.12. 2017 sa v Považskej Bystrici stretol na svojom jedenástom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík otvoril otvoril text 2 Tim 3,10-12. Apoštol Pavol kladie dôraz na vzťahy a na smerovanie cirkvi. Dôležitosť posolstva je podčiarknutá tým, že ide o závet apoštola Pavla, jeho posledný list. Aj keď nie je stav sveta okolo Božích nasledovníkov dobrý, Pavol vyzýva Timoteja i nás k tomu, aby sme boli iní, lepší.

Predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Bohumil Kern poukázal na závažnosť a odlišnosť doby v ktorej dnes žijeme. K rovnakému záveru dospel aj výbor Inter-Európskej divízie na svojom poslednom rokovaní. Európa sa stáva misijným poľom našej celosvetovej cirkvi. Prestali fungovať metódy, ktoré sme používali v minulosti. Je potrebné ísť cestou vzťahovej evanjelizácie v malých skupinkách. Aj cieľ stanovený konferenciou Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v roku 2015 je v zákryte s týmto smerovaním.

Predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa Mikuláš Pavlík informoval o tom, že posledný výbor Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa si na svojom rokovaní vypočul správy jednotlivých združení i inštitúcií a schválil plán akcií, zbierok a tematických sobôt na rok 2018. Priority a dôležité úlohy Česko-Slovenskej únie v ďalším období: (1) zefektívnenie činnosti únijných inštitúcií a návrh novej štruktúry rozpočtu na roky 2018 a 2019; (2) uvedenie do praxe smernice EU o ochrane a zabezpečení osobných údajov (GDPR); (3) vypracovanie smerníc v oblasti finančného hospodárenia cirkvi a (4) organizačná príprava na konferencie v roku 2019.

Členovia výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v ďalšom schválili plán akcií, tematických sobôt a zbierok na rok 2018  a oboznámili sa s plánom štvorfázového vzdelávacieho semináru laických kazateľov s názvom „Kázanie pre život“, ktorý Adventistický teologický inštitút Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa v spolupráci so Slovenským združením organizuje v roku 2018 v priestoroch zboru v Banskej Bystrici na Kollárovej ulici. Prihlásených je cca 100 účastníkov.

Čo sa týka organizačných a personálnych otázok, výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa zobral na vedomie ukončenie pracovného pomeru Pavla Baráta dohodou po ukončení jeho materskej dovolenky. Okrem iného výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa odsúhlasil aj návrh na zrušenie skupiny Komárno a potvrdil pričlenenie skupiny Nitra 1 pod materský zbor Nové Zámky a skupiny Nitra 2 pod materský zbor Levice.

Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v ďalšom schválil pastoračný list pre všetky zbory a skupiny na Slovensku, ktorý sa týka teologických, organizačných i rôznych iných nebezpečenstiev, ktoré cirkev ohrozujú.  

V sekcii hospodárskych otázok výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa schválil rozpočet Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa na rok 2018, rozpočet oddelení cirkvi a smernicu na jeho čerpanie pre rok 2018. Hospodár Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Stanislav Bielik informoval o tom, že v osade Rakúsy je hrubá stavba už ukončená a vnútorné priestory klubovne s jedálňou sú pripravené slúžiť svojmu účelu.

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi