V nedeľu 17.9. 2017 sa v Poprade stretol na svojom desiatom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Hospodár Česko-Slovenskej únie cirkvi Marek Škrla otvoril 20. kapitolu knihy  Genezis. Abrahám sa v uvedenom príbehu ocitol v cudzej zemi, kde si kráľ Abimelech zobral Sáru, lebo Abrahám ju prehlásil za svoju sestru. Hospodin bol iniciatívny a prehovoril k Abimelechovi vo sne, komunikujúc s ním. Hospodinovi záleží na otcovi viery Abrahámovi, na Sáre i na pohanovi Abimelechovi. Abimelechovi hovorí: „Aby si nezhrešil“. Celý príbeh má šťastný koniec. Sára je vrátená a Abrahámovci dostávajú veľký majetok. Nezostáva nám nič iného, ako so žalmistom prehlásiť: „Čo je človek, že pamätáš na neho?“

Predseda SZ CASD Bohumil Kern poukázal na problémy, ktoré život cirkvi, zborov i jednotlivcov prináša. Náboženskosť veriaceho človeka v tejto zložitej dobe nestačí. Kto nemá vzťah s Pánom Bohom, neobstojí. Potrebujeme úplnú závislosť na Pánu Bohu. Je potrebné využiť svoj čas, ktorý nám Pán dal. Krízy a problémy odplavia všetky falzifikáty, obstojí iba autentická závislosť na Bohu. Úlohy, ktoré máme, nemáme riešiť my, ale hľadať v spojení s Bohom Jeho riešenia.

Hospodár ČSU CASD Marek Škrla hovoril o pripravovanom návrhu nastavenia hospodárenia cirkvi týkajúceho sa upresnenia kompetencií, aby sa niektoré veci v cirkvi nerobili duplicitne.

Členovia výboru SZ CASD v ďalšom hodnotili aktivity SZ CASD počas letných mesiacov. Tábory zdravia, Týždeň duchovnej obnovy, divízny kongres mládeže, mládežnícka akcia s názvom „Mladí pre Krista“, výročný seminár knižných evanjelistov a detské Camporee naplnili očakávania a sú prínosom najmä pre budovanie medziľudských vzťahov medzi ich účastníkmi.

Čo sa týka organizačných a personálnych otázok, výbor SZ CASD rozhodol o obsadení zborov Považská Bystrica a Púchov kazateľom v nástupnej praxi Pavlom Moudrým pod dohľadom ordinovaného kazateľa Daniela Komoru. Ordinovaný kazateľ Karol Badinský bude okrem bratislavských zborov a skupín pomáhať aj v oblasti Banskej Bystrice a Brezna. Výbor SZ CASD odporučil ku schváleniu výboru Česko-Slovenskej únie CASD ordináciu bratislavského kazateľa Mareka Riečana.

V sekcii hospodárskych otázok výbor SZ CASD zobral na vedomie predaj rekreačného zariadenia Pacov, ako aj bytov v Starej Turej a v Komárne. Zároveň  vyjadril spokojnosť s ukončením prác na budovách zborových domov v Žiline, v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Hrádku. Hospodár SZ CASD Stanislav Bielik informoval o tom, že v osade Rakúsy sa v najbližších dňoch pristúpi ku zastrešeniu stavby. Stavba v Bánovciach nad Bebravou je pripravená k slávnostnému odovzdaniu a otvoreniu modlitebne ku dňu 14.10.2017. Pre bývanie kazateľského páru Mareka a Annu Majtán-Černákovcov sa v súčasnosti realizuje kompletná rekonštrukcia bytu v Bratislave na Kapicovej ulici.V závere predseda SZ CASD Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Poprade za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi