V dňoch 25. – 30. júna 2019 sa uskutočnil v penzióne Beskydy v obci Krásná na Morave výročný seminár knižných evanjelistov. Cieľom stretnutia bolo – tak ako každý rok, vzájomné zdieľanie a odovzdávanie si skúseností, ako osloviť človeka s literatúrou v stále sa meniacom spoločenskom prostredí. Hosťom seminára bol nemocničný kaplán, Slávek Vurst, ktorého prednášky boli zamerané na tematiku duševného zdravia. Už tradične boli účastníkmi semináru knižní evanjelisti z Čiech, Moravy a zo Slovenska, čo bolo veľmi užitočné a obohacujúce. Vďaka láskavému prístupu hostiteľov a krásnej prírode sme si skutočne oddýchli a povzbudení sa vrátili každý k svojmu kufríku.

Vedúci oddelenia knižných evanjelistov Slovenského združenia CASD, Rastislav Špalek

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi