DSC07350V sobotu 20. mája sa uskutočnila v poradí už 3. konferencia žien na Slovensku. V  Banskej Bystrici sa zišlo vyše 130 žien vo vekovom rozpätí 14 – 87 rokov. Mottom konferencie bol verš z Genesis 12,2: „… požehnám ťa a zvelebím ťa a budeš požehnaním.“

Celý deň sa niesol v duchu prijímania a dávania. Ženy mohli prijímať Božie požehnanie rozličnými formami. Prostredníctvom zamyslenia Marty Grešovej nad biblickou ženou Annou (matkou Samuela). Tak ako Anna zanechala stopu vo svojom synovi, aj ženy zanechávajú stopy v iných ľuďoch, s ktorými sa stretávajú. Ďalej tiež prostredníctvom osobného zdieľania žien o vlastnej spiritualite, piesní na oslavu Pána a vzájomnej radosti zo stretnutia….

DSC07255Hostkou konferencie bola Karin Pospíšilová, spoluzakladateľka dvoch občianskych združení v Čechách – Lékořice (http://www.lekorice.com/) a Zlatá rybka, ktorá plní priania vážne chorým deťom (https://www.zlatarybka.cz/).

Cieľom tohtoročnej konferencie bolo nielen prijímať, ale aj dávať. Preto sa uskutočnila dobrovoľná zbierka pre mamičku Katku, ktorá sa nachádza v ťažkej životnej situácii. Vyzbieralo sa vyše 1120 €.

Na záver, dojem jednej z účastníčok konferencie: „Naše srdcia boli naplnené vďačnosťou za nádherné chvíle, ktoré sme mohli spolu stráviť, za dary, ktoré môžeme využívať, za to, že vznikajú nové skupinky žien a existujúce sa rozrastajú. Ženy oceňujú vzájomné povzbudzovanie a podporu. Chceme duchovne rásť ako ženy v Kristovi a byť svetlom ženám v spoločnosti v ktorej žijeme. Nech nám v tom Pán Boh pomáha.“

Konferencia bola ukončená Áronovským požehnaním kazateľa Daniela Márföldiho, vedúceho Oddelenia kresťanského domova, pod ktoré patrí aj Oddelenie žien.

DSC07379

DSC07246

DSC07197

IMG_20170520_165915

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi