V dňoch od 17. do 21. apríla sa konala v Bukurešti už 2. Európska zdravotná konferencia, ktorú organizuje Oddelenie zdravia pri Inter-Európskej divízii Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Témy konferencie vychádzali z aktuálnych potrieb obyvateľov Európy i celého sveta, ktorí trpia vzrastajúcim počtom civilizačných chorôb.

Dôraz konferencie bol položený na liečbu ochorení prostredníctvom zmeny životného štýlu. Vybraní odborníci a vedci prezentovali výsledky dlhoročných ako i aktuálne prebiehajúcich výskumov, ich významu a praktických výstupov. Veľkému záujmu sa tešili prednášky zamerané na postavenie a úlohu genetiky či epigenetiky v živote jednotlivca i celej spoločnosti.

Neodmysliteľnou súčasťou konferencie bol aj veľký dôraz na zvládanie psychosomatických ochorení v súvislosti so stresom, vyhorením či frustráciou, ktorú doba prináša.

Prednášatelia poukázali na to, že dôležitým faktorom pri službe kresťanských lekárov, zdravotného personálu, sprevádzajúcich i duchovných je zmocnenie samotným Bohom, s ktorým sa počíta. Ktorý nie je vytesnený na okraj, ktorý je zdrojom poznania, pokoja a príčinou láskavého, ľudského a chápavého prístupu k trpiacim. Motivátor, ktorý je sám motivovaný niekým, kto ho presahuje, kto je nad ním a komu plne dôveruje dokáže autenticky prejavovať súcit a porozumenie, pretože jeho vzťah k Bohu je autentický a nefalšovane úprimný.

Účastníci sa počas odpoludňajších workshopov oboznamovali so zdravotnými postupmi zameranými na prírodnú liečbu v konkrétnych zdravotníckych centrách a sanatóriách  v USA i v Európe aplikovanými na konkrétnych pacientoch s konkrétnymi ochoreniami.

Večerné chvíle boli venované osobným svedectvám ľudí, ktorí pomocou životného štýlu a pozitívneho postoja zvrátili deštruktívne procesy, ktoré boli v ich zdravotnom stave rozbehnuté. 

Konferencia vyvrcholila záverečnou slávnostnou bohoslužbou v réžii Inter-Európskej divízie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, v rámci ktorej prítomných oslovil už v piatok večer jej tajomník Barna Magyarosi a v sobotu dopoludnia zase jej predseda Mario Brito. Obaja poukázali na základe biblických príbehov zo života Ježiša Krista a apoštolov, ako dôležité je prejavovať záujem o fyzické, duševné, sociálne i duchovné potreby ľudí a reagovať na ne pod réžiou Ducha Svätého.

2. Európskej zdravotnej konferencie sa z Česko-Slovenskej únie zúčastnila 19. členná delegácia, vedená Bohumilom Kernom, vedúcim Oddelenia zdravia pri Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Slovensko bolo zastúpené siedmimi účastníkmi, medzi inými aj Jaromírom Novotom, vedúcim oddelenia zdravia pri Slovenskom združení Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Live stream

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi