Týždeň duchovnej obnovy Slovenského združenia CASD sa niesol pod názvom „V harmónii s Bohom“ a uskutočnil sa od 28. júla do 4. augusta v  príjemnom prostredí hotelu Javorná v obci Drienica pri Sabinove. 240 účastníkov mohlo obdivovať a naplno vychutnávať nádhernú prírodu, v lone ktorej je areál posadený.

Počas Týždňa duchovnej obnovy sa účastníci zamýšľali nad biblickými príbehmi, ktorých posolstvo o harmónii s Bohom aplikovali na praktický život kresťanov 21. storočia. Odrazovými mostíkmi boli príbehy colníka Matúša, Márie Magdalény, Jozefa a jeho bratov, Námana Sýrskeho, Filemona a Enocha.

Týmto myšlienkam boli podriadené aj piesne pod taktovkou speváckej skupiny vedenej Milenkom Vučetićom, príhovory z Božieho slova, každodenné príbehy pre deti i večerné skúsenosti. Práca v 13-tich rodinách – do ktorých boli účastníci rozdelení, možnosť absolvovať tzv. „neviditeľné stretnutia“ – kde mohol každý záujemca biblické príbehy prežiť všetkými zmyslami okrem svojich očí a napokon aj jednotlivé workshopy zdôrazňovali líniu spolupatričnosti a zdieľania. Účastníci sa ešte pred raňajkami stretávali aj k tichému modlitebnému stíšeniu nad konkrétnym biblickým príbehom dňa. Odpoludňajší čas venovali odpočinkovým aktivitám a turistike, k čomu región ponúka nevyčerpateľné možnosti. Piatkový večer bol v réžii slávnostného stolovania táborových rodín a vyjadrenia vďačnosti Bohu i svojim súrodencom v Ježišovi Kristovi .

V sobotu sa počet účastníkov rozšíril na cca 350. Prišli záujemcovia nielen z blízkeho okolia, ale takmer z celého Slovenska. Deti, ktoré sa počas týždňa stretávali v troch vekových skupinách, si v sobotu pripravili krátky vstup piesní i poézie, čím povzbudili všetkých účastníkov. Kazateľ Slovenského združenia CASD Bohumil Kern vo svojom kázaní podčiarkol myšlienku radosti a vyslobodenia, ktoré charakterizujú Božie kráľovstvo, ktoré očakávame, ale aj Božie kráľovstvo, ktoré môžeme prežívať už dnes vo svojom hlbokom vnútri, či spoločenstve jedného s druhým. Odpoludnie bolo venované pásmu piesní a hovoreného slova, čím účastníkov povzbudil spevokol z košických zborov pod taktovkou Zoltána Baloga. Okrem toho prítomní využili čas k rozhovorom či prechádzkam v prírode; večer zase k vyjadreniu vďačnosti tým, ktorí celý týždeň slúžili.

Účastníci si mohli počas týždňa výhodne zakúpiť produkty Vydavateľstva Advent-Orion a Štúdia Nádej, či oboznámiť sa s programami, ktoré pripravuje humanitárna organizácia ADRA pre tých, ktorí sú ochotní pomáhať ako dobrovoľníci.

Na Týždni duchovnej obnovy vládla atmosféra vrúcnej spolupatričnosti, srdečného zdieľania sa a vzájomného porozumenia.

Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi