Z Božej milosti máme tento rok príležitosť osláviť 20. výročie organizácie ADRA na Slovensku. Vďaka za toto radostné jubileum patrí nášmu nebeskému Otcovi, ale aj všetkým pracovníkom, ktorých si pre službu počas dvoch desaťročí vyvolil. Bez ochoty a mnohokrát aj obety dobrovoľníkov či darcov by sme nemohli napĺňať Ježišovu výzvu na službu a pomoc.

Svoju vďaku chceme vyjadriť na spomienkovej bohoslužbe, ktorá sa bude konať túto sobotu 1. júna 2013 v modlitebni Cirkvi adventistov s. d. na Cablkovej 3 v Bratislave.

Pozvanie platí pre všetkých, ktorí sa chcú radovať a ďakovať s nami!

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi