Slovenskí adventisti navštívili Slovákov v Srbsku

Počas víkendu 30. mája – 1. júna sa uskutočnila oficiálna návšteva vedenia Slovenského združenia Cirkvi adventistov s. d. u Slovákov na dolnej zemi v srbskej Kovačici. Za SZ sa stretnutia zúčastnili predseda Karol Badinský, hospodár Stanislav Bielik a ďalší spolupracovníci zo Slovenska. Bohoslužbu hostili predstavitelia cirkvi zo...  [ Čítať ďalej ]

Prečítajte si kázeň z návštevy prezidenta

Viacerí z návštevníkov webu Slovenského združenia CASD prejavili záujem prečítať si príhovor, ktorý predniesol predseda SZ CASD Karol Badinský počas novoročného stretnutia prezidenta SR s predstaviteľmi slovenských cirkví a náboženských spoločností. Z tohto dôvodu sme sa príhovor rozhodli sprístupniť v písanej podobe aj s...  [ Čítať ďalej ]

Na novoročnom stretnutí v prezidentskom Grassalkovichovom paláci, ktoré sa konalo 10. januára 2013 o 11:00, sa zúčastnili aj zástupcovia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Súčasťou každoročnej udalosti je aj spoločná bohoslužba. Jej náplň mali tento rok na starosti práve adventisti. Na stretnutí, ktoré iniciuje Kancelária...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi