V dňoch 13.-15.3. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie Výboru výživy pri Generálnej konferencii Cirkvi adventistov siedmeho dňa (GCNC) v Tasmánii. Okrem 15-tich stálych členov výboru boli na stretnutie prizvaní dvaja zástupcovia miestnych zdravotných aktivít pôsobiaci pod Juho-Pacifickou divíziou CASD.

Miestom rokovania bolo zariadenie využívané pre tábory a stretnutia detí a mládeže – Spring Beach Youth Convention Centre pri meste Orford.

Hlavný bod programu sa dotýkal diskusie o návrhu vytvorenia knihy pojednávajúcej o mýtoch a pravdách o výžive. Kniha má predstavovať platformu umožňujúcu nielen členom cirkvi, ale aj ich priateľom správnu orientáciu v záplave množstva informácií z rôznych, hlavne neoverených zdrojov. Na predložené otázky a problematiku bude môcť čitateľ nájsť stručné odpovede z troch hlavných uhlov pohľadu – vedeckého, biblického a inšpirovaného spismi Ellen G. Whiteovej. Pracovný názov publikácie je “101 mýtov a faktov o výžive”.

Spestrením agendy boli príspevky hostí, týkajúce sa prebiehajúcej vzdelávacej zdravotnej činnosti v regiónoch ako Šalamúnove ostrovy, Papua Nová Guinea a Fidži. Na mnohých miestach má zdravotná služba cirkvi veľmi vysoký kredit, dokonca medzi vládnymi predstaviteľmi. V týchto regiónoch boli naši zástupcovia požiadaní, aby sa aktívne podieľali na vzdelávaní zdravotných pracovníkov, pričom štát im poskytne plnú súčinnosť. Je potešujúce, že na celom území Austrálie a priľahlých teritórií je  hlavne vďaka obetavej práci vedúcej oddelenia zdravia tasmánského združenia CASD aplikovaný akreditovaný školiaci program pod záštitou Juho-Pacifickej divízie CASD a Avondale College.

Výbor sa taktiež venoval svojej obvyklej činnosti – revidovaniu článkov, ktoré tvoria základ budúcich oficiálnych stanovísk CASD (tzv. “Position Papers”) v oblasti výživy. Medzi tohtoročné schvaľované témy patrili pojednania o kofeíne, koreninách a čajoch, kokosovom mlieku, surovej strave a iné…

Po skončení oficiálnej pracovnej časti stretnutia sa členovia GCNC aktívne zapojili do pripravených verejných aktivít zdravotnej osvety v troch oblastiach Tasmánie. Po sobotnej službe v miestnych zboroch sa v nedeľu členovia GCNC podieľali ako prednášatelia na projektoch Health Expo pre verejnosť.

Bohumil Kern, vedúci oddelenia zdravia pri ČS únii CASD

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi