Pod Tatrami v osade Rakúsy vzniklo za zvláštnych okolností nové kresťanské spoločenstvo. Podmienky života v tejto rómskej osade sú veľmi ťažké. Naši spoluveriaci si vzájomne pomáhajú ako vedia, ale nemajú svoje priestory na zhromažďovanie. Cirkev sa rozhodla podporiť ich snahu vybudovaním misijného pastoračného centra s modlitebňou. Miestni veriaci sa zaviazali, že sa budú na stavbe podieľať svojimi pracovitými rukami a cirkev zabezpečí stavebný materiál a odborné vedenie stavby. Na tomto webe môžete sledovať, ako toto naše spoločné dielo rastie: http://rakusy.casd.sk/

Aj vy máte príležitosť svojim finančným darom podporiť stavbu tejto modlitebne. Viac informácií TU.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi