2017-03-13 (2)Vnímate, že vám vo vašom vzťahu s Bohom niečo chýba? Cítite sa unavení? Chceli by ste prežiť oživenie vašej viery? Túžite obnoviť tú prvú lásku? Prijmite naše srdečné pozvanie na Seminár KROKY K OSOBNÉMU OŽIVENIU s bratom Helmutom Haubeilom, autorom rovnomennej brožúry zameranej na úlohu a potrebu Ducha Svätého v našich životoch. Budeme sa môcť spoločne zamýšľať nad mnohými skúsenosťami ľudí z celého sveta, ktorí prežívali to isté čo my a akým spôsobom nastala v ich životoch zmena. Verím, že pri počúvaní týchto skúseností a modlitebných chvíľach budú mnohým z nás horieť srdcia. Odovzdanie sa, viera, živé spojenie s Bohom, Duch Svätý – to budú témy, nad ktorými budeme spoločne uvažovať.

Povzbudenie, ktoré vďaka modlitbám, novým zisteniam, osobným rozhovorom a zdieľaniu skúseností načerpáme, nás bude určite sprevádzať v našom osobnom duchovnom živote a ovplyvní aj všetky ostatné oblasti nášho života – rodinu, prácu, cirkevný i spoločenský život.

Seminár sa uskutoční 5. – 7. mája 2017 v modlitebni CASD Trenčín. Viac informácií ohľadne ubytovania, stravy, prihlášok a ceny sa dozviete na priloženom plagáte.


Tešíme sa na spoločné stretnutie. S prianím Božej blízkosti,

Monika Dospivová (Misijná skupina Michael)  a  František Kolesár (Vedúci misie SZ CASD)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi