Cirkev adventistov siedmeho dňa vyhlásila prichádzajúci rok 2015 za rok zdravia. V rámci Česko-Slovenskej únie CASD by mal byť dôraz kladený hlavne na pohyb. O tom, prečo je práve pohyb dôležitý a o tom, aké akcie sú pri tejto príležitosti počas nadchádzajúcich mesiacov pre záujemcov pripravené, sme sa zhovárali s vedúcim únijného Oddelenia zdravia bratom Bohumilom Kernom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERACirkev adventistov s. d. vyhlásila rok 2015 za rok zdravia. V rámci Česko-Slovenskej únie by sa mal klásť dôraz hlavne na pohyb. V úvodníku, ktorý si môžu záujemcovia prečítať v špeciálnej prílohe januárového vydania cirkevného Spravodaja a na oficiálnom webe CASD

, spomínaš v tejto súvislosti konkrétnu Harwardskú štúdiu. O čom bližšie hovorí?

BK: Táto štúdia sledovala počas 16 rokov takmer 20 000 absolventov harvardskej univerzity , mužov vo veku 35 až 74 rokov. Zistilo sa, že u fyzicky aktívnych mužov sa nielenže znížila pravdepodobnosť úmrtia na kardiovaskulárne choroby, ale oni i žili dlhšie ako fyzicky neaktívni muži. Dr. Paffenbarger so svojimi spolupracovníkmi zistili, že za každú minútu, ktorú sledovaní strávili telesnou aktivitou, sa ich život predlžoval asi o 2 minúty. Tiež zistili, že tí ktorí pestovali mnoho výkonnostných športov, získali najvyššiu ochranu, ale aj tí, ktorí absolvovali pomerne neveľké množstvo prechádzok, zaznamenali asi 80% maximálnej ochrany. Väčšinu ochranných účinkov telesnej aktivity môžete dosiahnuť už len samotnými prechádzkami, no ochranu navyše si zabezpečíte intenzívnejším cvičením, napr. behaním.

Prvou aktivitou, ktorou Oddelenie zdravia otvára nový rok 2015 je Zimný tábor zdravia (stiahnite si prihlášku tu – klik) v januári. Sú ešte voľné miesta? Na čo sa môžu účastníci tešiť? V tomto termíne sa uskutoční aj sobota venovaná téme komplexného zdravia. Dá sa o nej povedať niečo viac už teraz?

BK: Áno, na Zimný tábor zdravia sú ešte voľné miesta a do 20.12. sa dá prihlásiť. Dúfame, že na dobré snehové podmienky, ale okrem toho určite na príjemnú atmosféru, duchovné povzbudenie s úst predsedu ČS Únie br.Pavlíka, zdravé a chutné jedlo ako i na množstvo pohybových a spoločenských aktivít. Čo sa týka soboty zdravia, mala by upriamiť pozornosť členov našej cirkvi na úžasný dar zdravia, ktorý sme od nášho Pána dostali ako prostriedok k službe tomuto svetu. Nielen, aby sme si zdravie oveľa viac vážili, ale aby sme ho aj aktívnejšie prezentovali tomuto svetu v celej jeho krásnej komplexnosti. Veď jednota telesného, duševného, duchovného a sociálneho zdravia tvorí základ nášho zdravotného posolstva a poukazuje na milujúceho Stvoriteľa v takej šírke, ako to neučí žiadna iná cirkev.

Aké ďalšie aktivity sú ešte pre záujemcov počas roka 2015 pripravené?

Okrem pravidelne plánovaných Letných táborov zdravia (v Taliansku a na Podhájskej) a týždenných Rekondičných pobytov v Čechách, sa uskutočnia i turnaje vo volejbale, futbale, stolnom tenise, ako i beh pre zdravie – „polmaratón“ a množstvo lokálnych pohybových aktivít na zboroch a pri Kluboch zdravia, ako sú turistické vychádzky, pravidelné cvičenia a podpora dosahovania 10 000 krokov denne. Všetky tieto aktivity by mali byť uverejnené v pripravovanom kalendári pohybu a zdravia pre rok 2015.

Veľký význam pri službe ľuďom v cirkvi i mimo nej majú

, ktoré fungujú po celom Slovensku i v Čechách. Bude ich program tiež viac zameraný na pohyb? Budú pri tejto príležitosti prednášať aj nejakí hosťujúci lektori, ako bol v uplynulých rokoch prof. John Scharffenberg?

Radi by sme motivovali vedúcich Klubov zdravia k tomu, aby zaradili do svojej pravidelnej činnosti KZ aj cvičenie či turistické vychádzky. Ako sme zistili, návštevníci KZ sú k tomu viac naklonení, ako by sme si mysleli. Zároveň to vytvára priestor na rýchlejšie zblíženie a spriatelenia sa s nimi. Zo zahraničných hosťujúcich lektorov aj budúci rok očakávame návštevu prof. Johna Scharffenberga a tešíme sa i na návštevu Dr. Crega Jacksona z Loma Lindy, ktorý bude školiť našich lektorov v oblasti prevencie závislosti.

Ďakujeme bratovi Kernovi za rozhovor a prajeme mu Božie požehnanie pri ďalšej službe i v súkromnom živote.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi