Úspešne ukončený projekt série rozhlasových hier „Biblické príbehy“ je dôvodom radosti a vďaky nielen pre Štúdio Nádej, ale aj pre mnohých ľudí, ktorí si ich mohli vypočuť a prežiť tak príjemné chvíle s Pánom Bohom a svojimi blízkymi. Spoločnú vďaku mu chcú vzdať pracovníci štúdia, ale aj ich spolupracovníci, herci, sponzori a ďalší hostia ďakovným zhromaždením v modlitebni zboru Bratislava I. už túto sobotu, 20. apríla 2013. Priamy prenos z bohoslužby zabezpečí od 16:00 internetová televízia HopeTV.

O projekte:

Biblické príbehy sú prvým vlastným projektom ŠTÚDIA NÁDEJ, n.o. Počas ôsmich rokov vzniklo 96 dielov na ôsmich CD nosičoch s celkovou minutážou 2486 minút. Žánrovo sú príbehy z Biblie spracované ako rozhlasové hry, jeden diel trvá približne 30 minút. Projekt režírovala skúsená režisérka Eva Galandová. Vďaka nej a spolupráci s poprednými slovenskými hercami vznikol projekt, ktorý okrem vysokej umeleckej hodnoty prináša deťom, mládeži i dospelým pozitívne biblické posolstvo, krásny zážitok a užitočne strávený čas. Hudba a ruchy dopĺňajú celkovú atmosféru tak, že poslucháčovi nechýba obrazový vnem. Práve naopak, poslucháč sa stáva aktívnym účastníkom tým, že si v mysli vytvára svoju vlastnú, trvácnejšiu obrazovú kulisu. S príbehmi sa mohli zoznámiť aj poslucháči českého AWrádia, ktoré ich zaradilo do vysielania vždy v piatok, sobotu a nedeľu.

Vypočujte si ukážku Biblických príbehov:

Ďakujeme nášmu Nebskému Otcovi, že napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam, nám pomohol túto pobožnosť uskutočniť. Všetci ste srdečne pozvaní!

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi