Generácia 50+ nie je stratenou generáciou,

dnes je to generácia veľmi aktívnych ľudí, ktorí sa vzdelávajú, cestujú, športujú a akokoľvek sa držia hesla: “V zdravom tele – zdravý duch!”

Opäť vás pozývame stráviť týždeň v objatí hôr, krásnej prírody, pekného hotela s jeho všetkými vymoženosťami  a v spoločnosti nadšených seniorov.

V Prísloví 16,9 sa píše: Človek uvažuje vo svojom srdci o svojej ceste, ale jeho kroky vedie Hospodin. 

Všetci sme na ceste a nezáleží na tom, ako dlho ideme, ale či jej rozumieme.

Učeníci putovali s Kristom veľa rokov a ešte pred ukrižovaním stále nerozumeli ich poslaniu.

Poďme sa vydať na spoločnú cestu po stopách starozákonných vodcov, ktorí po všetkých zasľúbeniach a zázrakoch stále neporozumeli svojej ceste.

Budeme popri tom, putovať aj po chodníčkoch Nízkych Tatier.

K dispozícii je zdarma po celú dobu pobytu taktiež  Wellness centrum s bazénom s morskou vodou, ktorá má veľmi priaznivé účinky na celé telo.

Každý večer sa môžete tešiť na pútavé cestovanie biblickými príbehmi, ako ich zachytila šošovka fotoaparátu brata Karla Chlebka.

Vyplnenú prihlášku alebo akékoľvek otázky posielajte na:  generacia50@gmail.com alebo na halesova.iveta@gmail.com.   

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi