LINK NA PRIAMY PRENOS:

DÔLEŽITÉ!!! Upozorňujeme všetkých eventuálnych účastníkov, že sa prihlasovanie ohľadom ubytovania či stravy pondelkom 18. novembra 2019 definitívne uzatvára, bez akejkoľvek možnosti do-objednávania! Účastníci sobotného programu (vrátane piatku večera) sa  registrovať nemusia, strava nie je podmienkou účasti! 

Záznamy z príhovorov vo štvrtok a piatok: TU

15. únijné stretnutie ASI-CS sa uskutoční 28. až 30. novembra 2019 v hoteli Crowne Plaza Bratislava (Hodžovo nám. 2, virtuálna prehliadka).  

ASI-CS je organizácia adventistov pracujúcich v spoločensky zodpovedných profesiách. Podporuje projekty zamerané na mládež, vzdelanie a misiu. Viac sa o činnosti tejto organizácie dozviete na jej webových stránkach www.asi-cs.cz.

Hlavnými rečníkmi budú Dwight Nelson a ThDr. Jiří Moskala (USA). Malé predstavenie oboch rečníkov nájdete v samostatnom článku

Nosnou tematikou celého podujatia je motto POVEDZ TO SVETU. Program začína vo štvrtok kreslom pre hostí. Pokračuje v piatok od rána zaujímavými päťdesiat minútovými seminármi. Hlavná časť začína v piatok večer slávnostným otvorením programu, ktorý pokračuje aj v sobotu. Na únijnom stretnutí prebehne prezentácia vybraných projektov a zbierka, ktorou ASI-CS podporí prácu laikov.

Registrácia vašej účasti vrátane ubytovania a stravy je možná do 18. novembra. Tento rok sú kapacity obmedzené, preto odporúčame reagovať rýchlo! Účastníci sobotného programu (vrátane piatku večera) sa  registrovať nemusia

PROGRAM STRETNUTIA:

štvrtok 28. november 2019

 13:00 – 15:00

Obed v reštaurácii Hrad

15:00 – 16:00

Prehliadka Bratislavského hradu

16:00 – 17:00

Komentovaná prehliadka Bratislavy autobusom

17:00 – 18:00

Večera v hoteli Crowne Plaza Bratislava

18:30 – 20:50

Kreslo pre hostí D. Nelsona a  J. Moskalu

piatok 29. november 2019

8:20 – 8:55

(Jiří Moskala) Prečo veriť? (Žalm 19)

9:00 – 9:50

(Dwight Nelson) Koniec: prvý krok k osloveniu nášho sveta

11:00 – 11:50

(Aleš Bárta) Nemocnica v Itibo

12:00 – 13:00

Obed v hoteli Crowne Plaza Bratislava

13:00 – 13:50

(Dwight Nelson) Každodenný krst Duchom svätým: druhý krok k osloveniu nášho sveta #1

14:00 – 15:00

(Jiří Moskala) Misia starozákonnej cirkvi

15:00 – 16:50

Valná hromada

17:00 – 18:00

Večera v hoteli Crowne Plaza Bratislava

18:00 – 19:00

Prezentácia projektov pre rok 2020 + hudobný program

19:05 – 19:50

(Dwight Nelson) Každodenný krst Duchom svätým: druhý krok k osloveniu nášho sveta #2

20:10 – 21:00

Koncert

sobota 30. november 2019

8:45 – 11:55

Dopoludňajšia bohoslužba s kázaním D. Nelsona – “Anjeli v centre mesta: tretí krok k osloveniu nášho sveta”

13:45 – 16:40

Odpoludňajšia bohoslužba s prezentáciou projektov a kázaním J. Moskalu – “V jadre zápasu veriaceho: hľadanie Božej prítomnosti”

17:00 – 18:00

Večera v hoteli Crowne Plaza Bratislava

Parkovanie priamo v hoteli je žiaľ z kapacitných dôvodov obmedzené len na niekoľkých prvých prihlásených, ostatní majú možnosť využiť vedľajšie komerčné podzemné parkovisko Tatrabanky.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi