Ukončenie verejnej zbierky – správa a poďakovanie:

Chceme vám vyjadriť veľký obdiv a poďakovanie za mimoriadnu obetavosť a štedrosť, ktorú ste prejavili svojimi príspevkami do zbierky na podporu ľudí postihnutých tragickou explóziou a požiarom bytovky v Prešove. Zbierku sme ukončili k 31.1.2020. Celkový výnos tejto verejnej zbierky na účte organizácie ADRA je 14 853,92 €. Ďakujeme.
Prostriedky z tejto verejnej zbierky ADRA poskytuje formou darovacích zmlúv priamo na osobné účty piatich konkrétnych postihnutých rodín/jednotlivcov, ktorých príbehy dôverne poznáme. Sú medzi nimi opustení dôchodcovia, matka s postihnutým dieťaťom, onkologický pacient, ľudia, ktorí nemajú blízkych, ktorí by im pomohli… Ich mená z pochopiteľných dôvodov nechceme zverejňovať. Prostriedky sú určené na krytie nákladov spojených so zabezpečením náhradného bývania a na základné životné potreby.
Aj touto cestou chceme odovzdať úprimné poďakovanie od obdarovaných. Patrí všetkým vám, ktorí ste prispeli do verejnej zbierky a pomohli aspoň trochu zmierniť ich ťažké položenie.

Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

Pôvodná správa zo 6.12.2020:

Výbuch a následný požiar bytovky v Prešove zobral desiatkam rodín strechu nad hlavou.
Nie je nám to ľahostajné. Preto vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle k zapojeniu do verejnej zbierky.

Humanitárna organizácia ADRA Slovensko pre tento účel poskytuje oficiálny účet verejnej zbierky evidovanej pod č: 000-2019-035385.

Svoj finančný dar môžete zaslať na účet verejnej zbierky: SK48 0200 0000 0049 7524 1312, VS: 035028 s poznámkou “Prešov”

Svojim príspevkom pomôžete rodinám, ktoré to teraz naozaj naliehavo potrebujú. 

Vyzývame všetky zbory, aby sa zapojili do verejnej zbierky a tiež vo svojom okruhu oslovili ľudí, ktorí by boli ochotní prispieť.

Stanislav Bielik
Country director

ADRA Slovakia
Cablkova 3, 821 04 Bratislava
Mobile: + 421 905 304 896
Mail: stanislav.bielik@adra.sk
Skype: stanobielik
 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi