Mgr. Pavel Moudrý, B.A., B.Th. – vedúci oddelenia Sobotnej školy

Obľúbený verš:

Rim. 8,38.39: „Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.” 

O mne:

Narodil som sa v Trenčíne, veriacim rodičom. Od mala som mal blízko k umeniu. Mám rád prechádzky v prírode, alebo v mestách, ktoré dýchajú históriou. A už od detstva rád čítam knihy. Pánovi Ježišovi som sa odovzdal svätým krstom vo svojich štrnástich rokoch, avšak rozhodnutie pre plnú službu prišlo až vo svojich dvadsiatich siedmych rokoch, kedy som nastúpil na teologický seminár Cirkvi adventistov siedmeho dňa v mestečku Sázava. Pri svojom štúdiu teológie som si obľúbil najmä Starý zákon, biblické jazyky a kresťanská etika. Po ukončení štúdia som nastúpil ako kazateľ v nástupnej praxi do zboru v Banskej Bystrici. Moja túžba po vzdelávaní pokračovala aj naďalej, a preto som pokračoval magisterským štúdiom na katedre evanjelikálnej teológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Motto: 

“Žiak vždy začína tak, že hľadá chybu, ale učiteľ vidí pozitívnu hodnotu vo všetkom.” (Georg Hegel)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi