V zbore Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD) v Bratislave na Cablkovej ulici bol na slávnostnej bohoslužbe 28. októbra ordinovaný k plnej kazateľskej službe Marek Riečan, kazateľ zborov a skupín v Bratislave.

Ordinácia k plnej kazateľskej službe je významnou udalosťou v živote kazateľa, jeho rodiny, zborov, Slovenského združenia i Česko-Slovenskej únie CASD. Ordináciou dáva cirkev jasne najavo, že rozpoznala u daného človeka obdarovanie ku kazateľskej službe v celej jej šírke. Ordinácia kazateľa neznamená, že dotyčný kazateľ, ktorého sa týka, je dokonalý. Ordinácia zdôrazňuje, že kazateľstvo chápe ako svoje poslanie, povolanie od Boha a cirkvi, ako svoju službu Bohu a ľuďom.

Marek Riečan sa narodil v roku 9.12. 1974 v Banskej Bystrici, kde prežil svoje detstvo i dospievanie. S veľkou vďačnosťou vníma vplyv svojich rodičov, ktorí ho od narodenia viedli k Pánu Bohu. Základnú školu navštevoval v Banskej Bystrici, kde následne na to úspešne absolvoval štúdium na strednej škole elektrotechnickej. Po ukončení strednej školy a absolvovaní náhradnej vojenskej služby pracoval ako obchodný zástupca v energetike. V roku 1991 vyjadril svoje rozhodnutie odovzdať svoj život Pánu Bohu biblickým krstom ponorením.

V roku 2002 sa oženil  so svojou manželkou Zuzanou Joachímovou. Spoločný vzťah k hudbe a k duchovným piesňam im dodnes pomáha v intenzívnejšom prežívaní Božej blízkosti. Absolvoval štúdium na teologickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V roku 2009 prijal pozvanie pracovať ako biblický pracovník vo zboroch v Banskej Bystrici, v Badíne a v Brezne. Nové obdobie v jeho živote nastalo v roku 2011, keď sa s manželku presťahovali do Bratislavy. Stal sa kazateľom zborov v Bratislave, kde slúži dodnes.

Voľný čas venuje hudbe a jeho koníčkom je história a archeológia, ktorej sa venuje aj vo svojich evanjelizačných prednáškach v cirkevných zboroch na celom Slovensku.  S manželkou spolu vychovávajú dcérky Martinku a Katku.

Predseda Česko-Slovenskej únie CASD Mikuláš Pavlík vo svojej kázni poukázal na základe príkladu Ježiša Krista i jeho učeníkov, ako dôležité je pre Božích služobníkov prijať Božie pozvanie byť, existovať, žiť a chodiť s Ním. Ono musí nutne predchádzať Jeho povereniu ísť. Aktívnemu dávaniu musí predchádzať pasívne prijímanie. Prijatie Ježišovho „PRÍĎ“ je podmienkou pre prijatie Ježišovho „CHOĎ“.

Ordinovaný kazateľ Marek Riečan vo svojom príhovore vyjadril svoju životnú skúsenosť s reakciou na Ježišovo hľadanie. Poukázal na to, ako dôležité bolo si uvedomiť, že tak ako hovorí text u Jána 15,16; nie on to bol, ktorý si vyvolil Ježiša, ale Ježiš si vyvolil jeho. Aj keď bola jeho počiatočná odpoveď „NIE“, ON to s ním nevzdal a doviedol ho až k dnešnému „ÁNO“.

Predseda Slovenského združenia CASD Bohumil Kern vo svojej záverečnej reči zdôraznil dôležitosť závislosti na Pánu Bohu v ťažkej a zložitej dobe, v ktorej žijeme. Nie vonkajší nepriateľ je ten, ktorý nás môže pripraviť o spasenie, ale vnútorný. Ten je nebezpečnejší a zákernejší. Nič iné, ako odovzdanosť a každodenné chodenie s Bohom vedú k istote, ktorú tak veľmi potrebujeme.

Záznam dopoludňajšej bohoslužby: dopoludňajšia pobožnosť

Záznam popoludňajšej pobožnosti: popoludňajšia pobožnosť

Fotogaléria:

 

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi