Webové stránky zborov Cirkvi adventistov s.d. na Slovensku

Interaktívna mapa zborov CASD


Zobraziť Zbory CASD na Slovensku na väčšej mape

Adresy zborov Slovenského združenia CASD k 1.1.2013

Zbor PSČ Adresa Začiatok bohoslužby
Badín 976 32 Ročkárová 9,00
B. Bystrica 1 974 01 Rudlovská cesta 37 9,00
B. Bystrica 2 974 01 Kollárova 18 9,30
B. Štiavnica 969 00 ZUŠ, nám. Sv. Trojice 9,00 12,30
B. Remety 072 44 č. 130 9,00 14,00
Bratislava 1 821 04 Cablkova 3 9,30 14,00
Bratislava 2 811 03 Ferienčíkova 5 9,30 14,00
Bratislava Jabloň 811 03 Ferienčikova 5 10,00
Brezno 977 01 Švermova 7 10,00
Čadca 022 01 Kukučínova 1069 9,00 13,00
Čakanovce 044 45 63, pošta Bidovce 9,00 13,00
Červenica 082 07 74 pošta Tuhrina 9,00 14,00
Dvorec – Osada 957 01 zborový dom ECAV,
Jesenského 9/69,
Bánovce n/Bebravou
9,00 12,30
Fiľakovo 986 01 Ružová 47 9,00 14,00
Gerlachov 059 42 Gerlachov 188 9,00 14,00
Kežmarok 060 01 Hradná 24 9,30 13,30
Komárno 945 01 Komenského 46/8 10,00 13,00
Košice 1 040 01 Tajovského 8 9,00 15,00
Košice 2 040 01 Hlavná 68 9,00 15,00
Krupina 963 01 SNP 2 9,00 12,30
Levice 934 01 J. Bottu 2 9,30 13,30
L. Hrádok 033 01 Hurbanova 221 9,00
L. Mikuláš 031 01 1. mája 89 9,30 13,00
Lučenec 984 01 Bazovského 1 9,30 14,00
Markuška 049 34 Markuška č. 9 9,00 14,00
Martin 036 01 V. Paulinyho-Tótha 2 9,30
Michalovce 071 01 Hviezdoslavova 20 9,00 13,30
Myjava 907 01 Brestovec 97 9,30
Nitra 949 05 F. Mojtu 10 9,45 13,30
Nové Zámky 940 63 Dostojevského 26 9,30 13,00
Poprad 058 01 Ul. Fraňa Kráľa 21 9,15 13,30
Poproč 044 02 Nová 7 9,00 14,00
P. Bystrica 017 01 Centrum 28/33 9,30 13,30
Prešov 080 01 Štefánikova 12 9,30 14,00
Prievidza 971 01 Garbiarska 32 9,30 13,30
Púchov 020 01 Obrancov mieru 1158 9,30
Rankovce 044 46 Rankovce 9,30 14,00
Revúca 050 01 Muránska cesta 34 9,00 13,00
R. Sobota 979 01 Škultétyho 12 9,00 14,00
Rožňava 048 01 Jasná ul. 13 9,00 14,00
Sereď 926 01 Školská 1 9,30 14,00
Slov. Ďarmoty 991 07 č. 208 10,00 13,00
Spišská N. Ves 052 01 Školská 22 9,30 13,00
Topoľčany 955 01 Železničiarska 22 9,30 13,00
Trebišov 075 01 MsKS, M.R.Štefanika 53 9,00 13,00
Trenčín 911 01 Horný Šianec 17 9,00 13,30
Trnava 917 00 Kapitulská 23 9,00 14,00
Vaďovce 916 13 č. 261 9,00 14,00
V. Krtíš 990 01 Banícka ubytovňa 10,00 14,00
Zlaté Moravce 953 01 Hollého 10 9,30
Zvolen 960 01 Sokolská 10 9,30 13,00
Žiar nad Hronom u Emila Šarkóziho, tel.: 090413568810.00-
Žilina 010 01 Škultétyho 7 9:30 13,00
Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Otázniky života