Webové stránky zborov Cirkvi adventistov s.d. na Slovensku

Mapa sborů

Interaktívna mapa zborov CASD

             

 Adresy zborov Slovenského združenia CASD k 1.7.2019

Zbor PSČ Adresa Začiatok bohoslužby
         
Bánovce n/Bebravou 957 01 SNP 637/10 9.30  13.00
Banská Bystrica 1 974 01  Rudlovská cesta 37  9.00   – 
Banská Bystrica 2 974 01  Kollárova 18  9.00 
Banská Štiavnica 969 00 ZUŠ, nám. Sv. Trojice 9.00 
Blatné Remety 072 44 č.130 9.00  12.30
Bratislava 1 821 04  Cablkova 3  9.30 14.00 
Bratislava 2 811 03 Ferienčíkova 5  9.30
Bratislava Dúbravka 841 01 Zborový dom ECAV, M.S. Trnavského 2/A 9:30
Bratislava Petržalka 851 05 Wolkrova 4 10.00
Brezno 977 01 Švermova 7 10.00 – 
Čadca 022 01  Kukučínova 1069  9.30 13.00
Čakanovce 044 45  č. 63, pošta Bidovce 9.00  13.30 
Červenica 082 07 č. 74, pošta Tuhrina 9.00  14.00
Fiľakovo 986 01  Ružová 47  9.00 14.00 
Gerlachov 059 42  Lúčna 188  9.00  14.00 
Kežmarok 060 01 Hradná 24  9.30 13.30 
Košice 1 040 01 Tajovského 8  9.00  15.00 
Košice 2 040 01  Hlavná 68 9.00
Krupina 963 01  SNP 2  9.00 
Levice 934 01  J. Bottu 2  9.30 13.30
Liptovský Hrádok 033 01 Hurbanova 221  9.00 – 
Liptovský Mikuláš 031 01 1. mája 89  9.30 13.00 
Lučenec 984 01 Námestie Artézskych prameňov 49 9.30 14.00 
Markuška 049 34 Markuška 9  9.00  13.30
Martin 036 01  V. Paulinyho-Tótha 2  9.30 – 
Michalovce 071 01  Hviezdoslavova 20  9.00  13.00 
Myjava 907 01  Brestovec 97  10.00 – 
Nitra 1 949 01  F. Mojtu 10  9.45 13.30
Nitra 2 949 05 Novozámocká 6  9.30 14.00
Nové Zámky 940 63 Dostojevského 26 9.30 13.00
Piešťany 921 01 Zavretý kút 113 9.30 14.00
Poprad 058 01  Ul. Fraňa Kráľa 21 9.15 13.30
Poproč 044 02 Nová 7 9.00
Považská Bystrica 017 01  Centrum 28/33 9.30
Prešov 080 01 Štefánikova 12 9.30
Prievidza 971 01 Garbiarska 32  9.30 – 
Púchov 020 01 ul. 1 mája 878/24 9.30 – 
Rakúsy – Osada 059 76 Komunitné centrum CASD –  14.00
Rankovce 044 46 Rankovce 107/A 9.30 13.00
Revúca 050 01  Muránska cesta 34  9.00  13.00 
Rimavská Sobota 979 01  Škultétyho 12 9.30 – 
Rožňava 048 01  Jasná ul. 13  9.00  13.00
Sereď  926 01 Školská 1 9.00 13.30 
Spišská N. Ves 052 01 Školská 22  9.30 13.00
Topoľčany 955 01  Železničiarska 22  9.30 13.00 
Trenčín 911 01 Horný Šianec 17  9.00  13.30 
Trnava 917 00 Kapitulská 23  9.00 14.00
Vaďovce 916 13  č. 261 9.30 14.00
Zlaté Moravce 953 01 Hollého 10 9.30 – 
Zvolen 960 01 Sokolská 10 9.30
Žiar nad Hronom 965 01 u Dušana Šárköziho, tel.: 0904 953 710 10.00
Žilina 010 01 Škultétyho 7 9.30 13.00
Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi