George R. Knight - HĽAĎ vierouKniha zamyslení na každý deň ponúka jedinečnú príležitosť prežiť celý rok v blízkosti Ježiša. George Knight, renomovaný autor viac než štyridsiatky kníh, nielenže pútavou formou rozpráva fascinujúci príbeh, ale ukazuje tiež na skutočný a hlboký význam života Ježiša Krista – ktorý môže byť inšpiráciou nášho každodenného bytia. Hľaď vierou je kniha, vďaka ktorej sa váš život začne meniť.

» DNEŠNÉ ZAMYSLENIE «

Slovo pre tých, ktorí hľadia rovnakým smerom

Počas nasledujúcich 365 dní budeme vierou hľadieť na Pána. Neexistuje lepší objekt, na ktorý by sme sa mali a mohli pozerať. Ježiš Kristus nie je len „cesta, pravda i život“ (Ján 14,6), ale tiež odpoveď na naše najväčšie obavy a nádeje. V Ježišovi nachádzame zmysel svojho súčasného i budúceho života. Jeho osoba a služba nech sa stanú predmetom nášho najväčšieho záujmu.
Mojím hlavným problémom bolo, ako túto tému predstaviť. Najprv som si myslel, že Ježišov život spracujem na základe jedného evanjelia. Tým by nám však uniklo mnoho detailov. Uvažoval som, že Ježišov život vyrozprávam očami všetkých štyroch pisateľov evanjelií. Ale aj to by bolo problematické. Ježišov pozemský život je predsa len nekonečne malým zlomkom toho, kým Ježiš v skutočnosti je. Napokon som sa rozhodol, že použijem materiál z Novej i zo Starej zmluvy, aby som mohol predstaviť Ježišov život od večnosti v minulosti do večnosti v budúcnosti.
Nie je možné vtesnať všetky informácie do jednej knihy. Preto som sa sústredil na deväť ústredných tém Ježišovho života a služby. Sú zoradené v chronologickom poradí. Nemusím pripomínať, že som vybral len podstatné časti. Platí to zvlášť pre roky Ježišovej služby na zemi. Jeden rok s 365 dňami nestačí na to, aby sme preskúmali jeho bohatý životný príbeh. Dúfam, že nasledujúcich 365 dní sa pre každého z nás stane novým začiatkom života, v ktorom budeme každý deň upierať svoj zrak vo viere k Ježišovi.
Modlím sa, aby ste mali z čítania týchto každodenných zamyslení rovnaký úžitok, aký som mal ja, keď som ich písal.
Záverom chcem poďakovať svojej manželke, ktorá spracovala môj rukopis do elektronickej podoby, i Jeannette Johnson a Geraldovi Wheelerovi, ktorí sa postarali o jeho publikáciu.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi