Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehnanie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní, či už bude jar, leto alebo zima.

Tohtoročné prednášky modlitebného týždňa nesú názov „Kristus naša spravodlivosť“ a môžete si ich stiahnuť (od str. 21 sú prednášky pre deti) tu: 

K podpore modlitebného týždňa pripravilo Mediálne centrum HopeTV.cz sériu rozhovorov o reformačnom hnutí s názvom RE-FORM-ACE. Jednotlivé diely série bude možné sledovať od 4. novembra na YouTube kanáli HopeTV.cz: https://www.youtube.com/user/studioAWR a na Facebooku HopeTV.cz: https://www.facebook.com/HopeTV. V ten istý deň budú jednotlivé diely postupne k dispozícii i ku stiahnutiu tu: http://www.hopetv.cz/mt2017.

Ted Wilson, predseda Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, vo svojom úvode k prednáškam okrem iného zdôrazňuje:

Tento rok slávime päťsté výročie protestantskej reformácie. Áno, je to už päťsto rokov odvtedy, čo mnohí po prvýkrát počuli zvesť o spasení nijak inak ako skrze Ježiša Krista. Toto posolstvo sa nešírilo len vďaka veľkým reformátorom, ale najmä na základe Biblie, ktorá začala byť dostupná v rôznych jazykoch. Ľudia ju tak mohli konečne začať čítať aj sami, vo svojich domovoch. Prednášky modlitebného týždňa majú názov „Kristus – naša spravodlivosť“, pretože „v nikom inom niet spásy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“. (Sk 4,12)

O autorovi modlitebných prednášok na rok 2017:

Johann Heinz sa narodil vo Viedni v Rakúsku. Študoval na teologickom seminári v Collonges-sous-Saleve vo Francuzsku. Po graduácii v roku 1953 začal pracovať ako kazateľ vo Viedni, pričom už po štyroch rokoch bol povolaný učiť na Teologickom seminári v Bogenhofene, kde pôsobil ako učiteľ 21 rokov. Sedem rokov tu zastaval pozíciu riaditeľa. Po ukončení štúdia na Andrewsovej univerzite sa stal v rokoch 1982 – 1995 dekanom semináru Marienhohe v Darmstadte v Nemecku. Napísal niekoľko kníh a množstvo štúdií, ktoré sa zaoberajú teologickými témami a cirkevnou históriou. Vo svojej dizertačnej práci rozpracoval učenie Biblie o ospravedlnení z viery. Hans so svojou manželkou Louisettou žijú aktívnym životom aj po odchode do dôchodku.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi