Milí mladí priatelia, tak ako každý rok, aj tohto roku v termíne od 21. do 28. marca 2020 prebehne v našej Česko-Slovenskej únii CASD modlitebný týždeň mládeže. Tohtoročné prednášky nesú názov „OBJATIE“.

O AUTORKE:

Debbonnaire Kovacs sa už v detstve venovala autorskej tvorbe. Keď mala jedenásť rokov, časopis Junior Guide uverejnil jej prvý príbeh. Ako štrnásťročná dostala za úlohu pripraviť si kázanie na veľkú mládežnícku akciu. Necítila sa na to a myslela si, že to nezvládne. No napokon prekonala strach a svoje kázanie predniesla. V sedemnástich rokoch napísala prednášky pre Modlitebný týždeň mládeže na akadémii Mount Vernon. Dnes je spisovateľkou a rečníčkou na plný úväzok. Vydala devätnásť kníh vrátane biblických učebníc používaných v adventistických školách v Severnej Amerike. Napísala vyše päťsto príbehov a článkov. Prednáša na táborových zhromaždeniach, stretnutiach žien a mnohých ďalších akciách.
Debbonaire Kovacs dôrazne vyzýva mladých ľudí, aby šli za svojimi snami. Povzbudzuje ich, aby nečakali, kým budú starší, ale urobili to, k čomu ich Boh vedie. Túži po tom, aby každý, kto číta jej slová, prehĺbil svoj vzťah s Ježišom a vydal sa cestou, ktorú mu Boh ukáže. Jej webové stránky nájdete na http://www.debbonnaire.com/.
Autorka žije v Berea, Kentucky, na malej farme. Chová kozy a sliepky, stará sa o záhradu a sad. Živí sa umeleckým pletením, krajkovaním a iným textilným umením.
Jej prvým románom bola Gaelina záhrada, ktorej hlavnou témou je odpustenie a zmierenie.

Z ÚVODNÉHO SLOVA:

Teológ Miroslav Volf napísal knihu Koniec pamäti: Čo urobiť so spomienkami vo svete plnom násilia. V tejto knihe podrobne opisuje svoj dlhoročný zápas o pochopenie, čo znamená odpustenie a zmierenie. Niekoľko mesiacov bol v komunistickom väzení. Zažil kruté výsluchy a zlé zaobchádzanie. Môže – mal by – vôbec odpustiť svojim utláčateľom? Čo by to znamenalo? Skutočné obojstranné zmierenie zrejme  nebolo možné.
Dr. Volf sa svojou knihou o zmierení preslávil. O tejto obsiahlej téme napísal niekoľko ďalších kníh. Je to síce náročné, ale veľmi plodné čítanie.
Raz som ho počula prednášať. Vo svojej prezentácii opísal zmierenie ako objatie, ktoré má tri kroky – otvorenú náruč, samotné objatie a potom uvoľnenie z objatia, po ktorom človek odchádza so zmeneným postojom. Toto jednoduché prirovnanie použijeme ako základ pre tohtoročný Modlitebný týždeň mládeže.
Naším mottom bude biblický text z Druhého listu Korinťanom 5,17 – 21. Každý večer si prečítame jednu časť tejto pasáže…

Prednášky si môžete stiahnuť tu: 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi