Tohtoročný letný tábor zdravia (LTZ), ktorý organizovalo Občianske združenie Život a zdravie (OZ ŽaZ) s podporou Oddelenia zdravia Cirkvi adventistov s. d. (CASD), sa uskutočnil v dňoch 25. 5. až 2. 6. 2017 v talianskom mestečku Lignano Sabbiadoro.

Na tomto mieste sa konal LTZ už tretíkrát. Hneď na jeho začiatku sa rozplynuli obavy, či aj tentoraz bude počasie napriek skorému termínu slnečné a dostatočne teplé na kúpanie v mori. Bolo nádherné, tak ako sa na pobyt pri mori patrí.

Tábor zdravia absolvovalo 87 účastníkov, z toho približne 20 z Českej republiky. Mnohí boli na LTZ prvýkrát, iní prišli znova po dobrej skúsenosti z minulých táborov zdravia. Prevažoval vek nad 50 rokov, ale nechýbali ani deti a tínedžeri. Najmladší účastník mal 3 roky a najstarší 81.

Program bol sústredený na prednášky a praktické aktivity programu NEW START. Ráno a poobede mohli prežiť účastníci v pohybe pri cvičení pod vedením českej lektorky Život a zdraví, z. s. Zdenky Hoffmanovej. Cvičilo sa nielen na suchu, ale aj v mori. Doobeda lektorka OZ ŽaZ Mgr. Katarína Kernová svojou sériou prednášok s názvom „Vitamíny pre fajn život“ povzbudzovala ľudí k zdravému životu v oblasti vzťahov, postojov a myslenia. Večer tajomník OZ ŽaZ a predseda CASD Bohumil Kern sprevádzal záujemcov témou dôvera v Boha. Dôvera v milujúceho Boha môže zlepšiť kvalitu zdravia a života už teraz, ale zároveň dáva nádej, aj keď zdravie odíde a v iných ťažkých chvíľach života. Program dopĺňal lektor OZ ŽaZ – koordinátor klubov zdravia Jaromír Novota (t. č. tiež vedúci oddelenia zdravia CASD), ktorý mal na starosti aj celkovú organizáciu tábora, prednáškami s diskusiou na tému prevencia nadváhy. Zdôraznil, že základom chudnutia je naša myseľ – zdravá sebaúcta, vedomie, že každý človek je milovania hodná bytosť bez ohľadu na kilogramy navyše. Každý účastník si mohol ľubovoľne vybrať z programu, čo mu vyhovuje, ale aj pri využití celej ponuky zostávalo dostatok času i na prechádzky mestom, plávanie v mori alebo opaľovanie.

Najkrajším programom však bol „program“ napísaný v srdciach ľudí: keď sa z neznámych, stávali známi a zo známych priatelia, keď vznikali nové priateľstvá alebo sa prehlbovali tie staré, keď tábor zdravia pokračuje v podobe lepšej kvality života aj po jeho skončení. V srdečnej atmosfére prebiehal aj záverečný večer, do ktorého prispeli samotní účastníci piesňami, básňami i skúsenosťami zo života.

Vďaka Bohu za počasie, ochranu a hlavne za možnosť byť spolu jeden s druhým a deliť sa s láskou, ktorou nás milujúci Boh obdarováva.

Jaromír Novota, koordinátor klubov zdravia, komunikátor OZ Život a zdravie a vedúci oddelenia zdravia pri SZ CASD

1

2

3

4

5

6

7

LTZ Taliansko 2017 (0)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi