Mladí ľudia z iniciatívy Youth for Jesus (YFJ, Mladí pre Ježiša) sa rozhodli pomôcť pri evanjelizácii i v roku 2018. Evanjelizácia sa koná pod názvom DOTKNI SA NEBA. Toto leto je to už 10. ročník a bude sa konať v mestách Praha a Kladno v termíne od 5. do 29.7.2018.

Opäť je to príležitosť, zvlášť pre mladých ľudí, prežiť počas prázdnin niekoľko týždňov nielen v atmosfére priateľstva, ale aj v intenzívnej službe pre Boha. Počas YFJ môže pri šírení evanjelia ľuďom každý zažiť skúsenosť mocného pôsobenia Ducha Svätého. A to je to najvzácnejšie, čo si každý účastník YFJ odnesie – stretnutie so živým Bohom – skúsenosť, ktorú mu už nikto nikdy nevezme. 

Prihlásiť sa na YFJ je možné tak, ako každý rok na www.yfj.cz do 30.5.2018.

Milí mládežníci! Prihlasujte sa čo najskôr.

Milí rodičia! Motivujte svoje dcéry a svojich synov, aby prišli na YFJ.

Ježiš volá aj TEBA. Pridáš sa k nám?

Niektorí stavajú ploty, aby ľudí držali od seba a iní, aby ľudí udržali pri sebe. My chceme ísť MEDZI PLOTY, aby sme ľudí spojili s Ježišom Kristom. Pridáš sa k nám?

Nemôžeme čakať, kým ľudia prídu za nami. Máme ich vyhľadať tam, kde sú. Slovom predneseným z kazateľnice sa práca len začína. Celé zástupy by posolstvo evanjelia nikdy nepočuli, keby sme im ho nepriniesli. Poslanie šíriť evanjelium je veľkou misijnou chartou Kristovho kráľovstva. Učeníci sa mali všemožne usilovať o záchranu hynúcich a všetkým oznamovať pozvanie milosti. Nemali čakať, kým ľudia prídu k nim. S posolstvom mali ísť k ľuďom sami.

Pridať sa môžeš aj TY svojou účasťou alebo modlitbou.

Prosím modlite sa spolu s nami za evanjelizáciu v Prahe a v Kladne.

Potrebujeme to.

Ďakujeme.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi