28Všetkým zborom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Česku, Nemecku a na SlovenskuPlakat CZ mail

4. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR O GOSPELOVEJ HUDBE S KENOM BURTONOM

Tešín, Poľsko, 30. apríl  – 1. máj 2017

ZÁVEREČNÝ KONCERT KENA BURTONA A ÚČASTNÍKOV SEMINÁRU

Tešín, Poľsko, 1. máj 2017 o 17:00

Milé sestry a bratia v Kristovi,

sme laickí členovia CASD zo zboru v Pštine, z juhopoľského združenia a svojpomocne riadime služobnosť Salesmen Polska (Poľskí obchodníci).

Pred pár rokmi nám Boh dal víziu evanjelizovať prostredníctvom seminárov o gospelovej hudbe. Spojili sme sa preto s Kenom Burtonom, geniálnym adventistickým hudobníkom svetového mena z Veľkej Británie, a spoločne vypracovali špeciálnu koncepciu seminárov o gospelovej hudbe v duchu adventnej hudobnej tradície a pokynov E. G. Whiteovej. Na seminári vyučuje Ken Burton skupinu účastníkov z celého sveta gospelovému hudobnému repertoáru, aby sa následne mohli zúčastniť záverečného koncertu Kena Burtona pred publikom. Výsledky sú neuveriteľné! V Poľsku to prebehlo už trikrát a koncert pritiahol okolo 4 000 ľudí, z ktorých asi 90% boli neveriaci. Text piesní vyberáme tak,  aby obsahoval tie najdôležitejšie posolstvá pravdy a každú jednu pieseň prekladáme do miestneho jazyka.

Sme nesmierne vďační za to, ako Boh aj vďaka tomuto semináru obrátil mnohých jednotlivcov! Na každom projekte úzko spolupracujeme s miestnymi kazateľmi aj laickými členmi. Môžete sa dozvedieť viac, vypočuť si a prezrieť nahrávky z minulých sezón na www.warsztatygospel.eu. Naším snom je zorganizovať pre Poľsko, Česko, Slovensko a Nemecko koncert na medzinárodnej úrovni, keďže sme získali príležitosť využiť fantastické vybavenie na záverečnom koncerte na samom kraji poľsko-českých hraníc, v Tešíne. Bude sa to konať od 30. apríla do 1. mája  (je to všade predĺžený víkend). S radosťou privítame účastníkov aj z vašich krajín, a to najmä na záverečnom koncerte. Bude to obrovská príležitosť svedčiť o Ježišovi pomocou gospelu na svetovej úrovni. Najdôležitejšie je ale spropagovať to vo vašich zboroch a skupinách. Prosím, rozneste priložený plagát po všetkých hudobných školách, kultúrnych domoch, stredných a vysokých školách, speváckych zboroch a kapelách vo vašom meste. Prosím, rozošlite plagát všetkým priateľom, zdieľajte udalosť na Facebooku a hlavne sa sami staňte jej súčasťou.

Nemajte obavy, do koncertnej sály sa zmestí každý, lebo Boh nám pre záverečný koncert obstaral obrovské miesto. Týmto vás všetkých pozývame, aby ste sa do toho osobne zapojili. Môžete to urobiť dvojakým spôsobom:

  1. Môžete sa buď zapísať na seminár (hlasové cvičenia s Kenom Burtonom) prebiehajúci od 30. apríla do 1. mája 2017 a následne vystúpiť s Kenom Burtonom na záverečnom koncerte alebo pozvať na zápis priateľov. Účastnícky poplatok za seminár je 40 PLN/9 Eur (pre osoby pod 26 rokov) alebo 50 PLN/12 Eur (pre osoby nad 26 rokov). Elektronicky sa možno prihlásiť na: www.warsztatygospel.eu
  2. Môžete prísť na záverečný koncert 1. mája 2017 o 17.00 v budove evanjelického kostola v Tešíne, na ulici Koscielny 6. Lístok stojí 10 PLN/2,50 Eur (ak si zakúpite lístok do konca marca 2017), potom 20 PLN/5 Eur. Priveďte svoje rodiny a priateľov! Lístky na záverečný koncert možno zakúpiť na: www.warsztatygospel.eu

Tak či onak, budeme vám veľmi vďační, ak sa za to budete modliť! Prajeme vám hojné Božie požehnanie!

V mene organizátorov: Tomasz Jesionek (do slovenčiny preložila Simona Mojtová)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi