Biblické úlohy pre 4. štvrťrok 2019 pripravil dekan teologickej fakulty Andrewsovej univerzity v USA, Jiří Moskala, Th.D.,Ph.D. Celosvetová cirkev sa bude venovať biblickým knihám Ezdráš a Nehemiáš v ich historickom kontexte, no účastníci  štúdia v neposlednom rade prejdú aj cestou aktualizácie ich posolstva pre 21. storočie. Pri tejto príležitosti vydáva Vydavateľstvo Advent-Orion v Prahe aj vzácnu 132 stránkovú knihu od hore uvedeného autora s názvom “PŘÍBĚHY BOŽÍ MILOSTI” a s podnadpisom “Evangelium podle Ezdráše a Nehemiáše”, ktorú si môžu záujemcovia zo Slovenska objednať cez zborových traktátnikov vo Vydavateľstve Advent-Orion Vrútky za cenu iba 5 €!

 

Videozáznam z prednášok Jiřího Moskalu na danú tematiku nájdete tu:

 

Ďalej odporúčame aj pomocný materiál pre učiteľov Sobotnej školy na dole uvedenom uvedenom odkaze, stačí kliknúť na “doplnky”. Pomocný materiál pripravuje nový vedúci Oddelenia Sobotnej školy pri SZ CASD, kazateľ Pavel Moudrý.

http://sobotnaskola.casd.sk/studium…/materialy-pre-ucitelov/

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi