Biblické úlohy pre 4. štvrťrok 2019 pripravil dekan teologickej fakulty Andrewsovej univerzity v USA, Jiří Moskala, Th.D.,Ph.D. Celosvetová cirkev sa bude venovať biblickým knihám Ezdráš a Nehemiáš v ich historickom kontexte, no účastníci  štúdia v neposlednom rade prejdú aj cestou aktualizácie ich posolstva pre 21. storočie. Pri tejto príležitosti vydáva Vydavateľstvo Advent-Orion v Prahe aj vzácnu 132 stránkovú knihu od hore uvedeného autora s názvom “PŘÍBĚHY BOŽÍ MILOSTI” a s podnadpisom “Evangelium podle Ezdráše a Nehemiáše”, ktorú si môžu záujemcovia zo Slovenska objednať cez zborových traktátnikov vo Vydavateľstve Advent-Orion Vrútky za cenu iba 5 €!

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi