Od januára 2017 vyvesuje internetová televízia HopeTV každý týždeň nové video s krátkym zamyslením evanjelistu Kornelia Novaka. V 26 dieloch hovorí o Bohu, cirkvi a zmysle života.

Kornelius Novak, rumunský motorkár a kulturista, sa narodil v roku 1975. Vyrastal v Nemecku, počas dospievania chodil do skautingu a trávil čas v posilňovni. Neplnoletý a naviac bez vodičského preukazu nechtiac zrazil cyklistu. Kvôli vysokým liečebným nákladom bol nútený zobrať prácu vyhadzovača na diskotéke. Mnohokrát sa ocitol v bezprostrednej blízkosti smrti, a preto sa rozhodol podstúpiť zdĺhavú zmenu životného štýlu. Absolvoval teologická štúdium a stal sa kazateľom. Napísal niekoľko kníh, medzi najznámejšie patrí “Krížom krážom: Na scéne “, kde predstavuje búrlivé životy svojich dvadsiatich priateľov vrátane toho svojho. V súčasnosti pracuje ako evanjelista.

V seriálu „Dôkaz o Bohu“ vychádza Kornelius Novak najmä zo svojich bohatých životných skúseností. Zdieľa vieru, ktorú postupne získal, a jemu charakteristickým spôsobom sa ju snaží odovzdať ďalej. Kornelius tak chce motivovať všetkých záujemcov k častejšiemu otváraniu a študovaniu Biblie, chce ich zoznámiť s niektorými základnými kresťanskými tematikami a vyzvať ich, aby sa nebáli hľadať odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú.

„Viem, že Boh má dobrý plán pre môj život, zažívam vypočutie modlitieb a prítomnosť nádherného Boha, ktorý vie všetko podstatné lepšie ako my a myslí to s nami vždy len dobre. Urob aj ty rozhodnutie pre Ježiša. AK môžeš zo srdca urobiť toto rozhodnutie, je to najlepší predpoklad pre to, aby si všetky ostatné rozhodnutia robil na správnom základe,“ píše v jednej zo svojich kníh Kornelius Novak.

Kornelius v jednotlivých dieloch zrozumiteľnou formou vysvetľuje základné princípy viery a snaží sa priblížiť Boha dnešnému človekovi. Veľký priestor tiež venuje Božej láske, dôležitosti harmonických vzťahov a potrebe odpustenia.

Tematická šírka tak môže osloviť veriacich i neveriacich divákov a priviesť ich k zamysleniu.

Facebook Kornelius Novak

17.diel:

Je finančná kríza skutočne finančná? Nezamieňame ju náhodou za morálnu? Myslíme si, že viac peňazí by nám zaistilo lepší život, ten ale paradoxne na peniazoch až tak nestojí.

Sedemnásty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom “Finančná kríza”.

16.diel:

Keď dáme žabu do kanvice s vodou a začneme ju zohrievať, žaba si zvykne na meniacu sa teplotu a bude pomaly umierať. Rovnako je to aj s nami … sme schopní sa adaptovať na čokoľvek, nikoho nezaujíma každodenné zlo. Z našej komfortnej zóny nás vyvedie len extrémna katastrofa. Božie posolstvo nám hovorí, aby sme vyskočili z vriacej kanvice a neboli ako zvyšok spoločnosti.

Šestnásty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom “Princíp žaby”.

15.diel:

Ježiš Kristus za nás zomrel na kríži a prichádza k nám ako Duch svätý, aby s nami mohol žiť a ukazovať nám praktický cieľ evanjelia. Máme šancu pozvať Ho do svojich životov. Nikdy nás nebude nútiť, ale trpezlivo klope na dvere a čaká.

Pätnásty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „Kríž“.

14.diel:

Vieme, že niekedy môže byť láska slepá, je plná emócií, citov, nevyspytateľnosti … Základom Božej lásky je morálka – pozitívna povinnosť rozlišovať to dobré a správne. Božia láska sa nedá oddeliť od morálky. Jeho prikázania vychádzajú zo srdca, z Jeho lásky, z Jeho dobroty.

Štrnásty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom “Boh je láska”.

13.diel:

Na čo Boh čaká? Prečo si pre nás už nepríde a nezmení konečne tento svet na lepšie miesto, ako sľúbil? Boh je láska. Keby nás donútil robiť správne veci, určite by sme ich robili, ale to by neznamenalo, že Boha milujeme. A On s nami chce žiť v harmónii, ktorú si volíme my sami.

Trinásty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom “Boh je láska”.

12.diel:

Fenoménom dnešnej doby je okrem iného akási nepopísateľná prázdnota, ktorú sa snažíme vyplniť pachtením sa za vecami, ľuďmi, zážitkami. S poznaním, že Ježiš je život a že sa nedá ničím nahradiť, si uvedomíme, že len On môže túto prázdnotu odstrániť.

Dvanásty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom “Zmysluplný život”.

11.diel:

Keď si kladieme otázky, dostávame na ne aj odpovede. Nie vždy rozumieme tomu, čo od nás Boh chce a máme tendencie to spochybňovať. Boh stvoril celý vesmír za šesť dní, čo pre Neho nie je problém, keďže je všemocný. Za žiadneho človeka však nemôže rozhodnúť, ako sa v danej chvíli zachová. Boh k nám hovorí. Študujme preto Bibliu, počúvajme hlas Ducha Svätého a buďme verní v maličkostiach. Potom si nás Boh bude môcť použiť tam, kde to bude potrebné.

Jedenásty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „Boh prehovára“.

10.diel:

Každý z nás si už snáď aspoň raz položil otázku, aká je hodnota nášho života. Odpoveď záleží na tom, koho sa opýtame. Pre nášho Stvoriteľa máme jedinečnú hodnotu: sme original, máme stale rovnakú hodnotu, sme milovaní a sme potrební.

Desiaty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „Hodnota života“.

9.diel:

Niektoré výroky a verše v Biblii nám na prvý pohľad nemusia dávať úplný zmysel. Možno sme aj v šoku z ich významu. Nechceme si predstavovať, aké je to triasť sa pred Bohom. Iná situácia však nastane, ak by sme sa mali triasť pred Božou milostivou dobrotou a láskou, pred faktom, že Ježiš Kristus za nás zomrel na kríži.

Deviaty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „V šoku“.

8.diel:

Každé porušenie zákona so sebou prináša zodpovedajúci trest. Niekedy väčší, inokedy menší. Miera trestu sa odzrkadľuje v závažnosti previnenia. Možno máme tendencie v takých chvíľach obviňovať Boha, že je krutý a nespravodlivý. Je potrebné si však uvedomiť, že to my sme krutí práve vo chvíli, keď robíme niečo zlé a sme slepí voči Božej láske.

Ôsmy diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „Trest“.

7.diel:

Akým spôsobom si môžeme zabezpečiť svoj život? Existujú na to nejaké pravidlá, či rady? Boh nám v Biblii radí prostredníctvom desiatich prikázaní, ktoré sa neskôr dostávajú ešte ďalej v podobe odkazu Ježiša Krista.

Siedmy diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom “Zachrániť život”.

6.diel:

Azda by sme sa mohli domnievať, že keď môžeme počítať s Božou milosťou, je nám dovolené absolútne všetko, pretože Boh predsa odpúšťa každý hriech. Áno, to je síce pravda, ale aby sme dostali milosť, musíme najprv veľmi dobre pochopiť podstatu toho, čo sme urobili zle.

Šiesty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom “Božia milosť”.

5.diel:

V Novom zákone sa dozvedáme, že pokiaľ chceme byť súčasťou Nebeského kráľovstva, máme sa snažiť o svätosť. Nestačí však len robiť dobré veci, záleží predovšetkým na našej motivácii.

Piaty diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „Nebo“.

4.diel:

Premýšľali ste niekedy nad tým, aký zmysel má to, že sa necháte pokrstiť vodou? Týmto sa predsa hriechu nezbavíte! Ježiš Kristus ako Baránok Boží za nás zomrel, aby nám boli všetky hriechy odpustené a my vyznávame túto potrebu práve symbolickým ponorením do vody, kedy priznávame svoju hriešnosť.

Štvrtý diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom “Baránok Boží”.

3.diel:

V Biblii sa píše, že len Boh nás pozná skrz-naskrz. Keď si uvedomíme, že existuje niekto, kto pozná všetky naše myšlienky, fantázie a túžby, kto o nás všetko vie, sme stratení. Ale Boh prišiel, aby nám odpustil a znovu nás našiel.

Tretí diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom “Skrz-naskrz”.

2. diel:

Boh nemá problém dať nám večný život hneď teraz. Bráni mu v tom ale prítomnosť hriechu. Keby mal totiž vo večnosti existovať hriech, potom by sa život stal peklom. Ježiš Kristus žil v harmónii s Bohom a zomrel za naše hriechy. Pre nás je to nádej, že strach zo smrti nahradí istota vzkriesenia a večnosti.

Druhý diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „Život x smrť“.

1.diel:

Všetkých nás už asi niekedy napadla otázka, ako je možné, že Boh na svete dopúšťa toľko zla a nijako nezasiahne. Prečo dovolí všetkým zlým ľuďom, aby si robili čo chcú a ničili životy druhých? Za úvahu však stojí, podľa akých kritérií by mal Boh rozhodovať o tom, kto je dostatočne dobrý a kto dostatočne zlý, a v ktorej z týchto kategórií by sme sa ocitli my.

Prvý diel nového seriálu HopeTv.cz s misionárom Korneliom Novakom pod názvom „Je Boh spravodlivý?“.

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Otázniky života