ADRA Slovensko a občianske združenie Marginal sa dlhodobo venujú inklúzii ľudí, ktorým SR udelila medzinárodnú ochranu. Upozorňujú, že verbálne a fyzické útoky na ich klientky-cudzinky pred očami detí u nich môžu vyvolať dlhodobé traumy. Viac v článku pre denník SME. Viac aj na našej webovej stránke: https://www.adra.sk/integracia/

Slovensko nie je cieľovou krajinou pre ľudí na úteku. Počas posledných 23 rokov samostatnej existencie Slovenska naša krajina prijala len 1 504 ľudí s medzinárodnou ochranou. O ich integráciu sa od samého začiatku v značnej miere starajú najmä mimovládne organizácie. Začlenenie týchto ľudí do života spoločnosti je nevyhnutné z viacerých dôvodov: ich ekonomická samostatnosť, prevencia vytvárania napätia, prínos do spoločnosti a ďalšie. Cieľom integrácie je, aby boli títo ľudia pre našu spoločnosť prínosom a nie príťažou. 

ADRA Slovensko v spolupráci s občianskym združením Marginal začala 1. decembra 2016 s realizáciou projektu zameraného na integráciu osôb medzinárodnou ochranou na Slovensku. Ide o približne 200 osôb, ktoré prišli na Slovensko v rokoch 2007 – 2016.Okrem sociálneho, právneho a psychologického poradenstva im zabezpečujeme kurzy slovenského jazyka, kurzy sociokultúrnej orientácie a v prípade potreby aj materiálnu a finančnú pomoc či pomoc pri hľadaní práce. Ide teda o komplexné služby, tak, aby bol zabezpečený ich riadny prístup k ľudským právam a na začiatku boli pokryté ich základné potreby. V zmysle našej filozofie učiť ľudí samostatnosti, vzdelávame týchto ľudí, aby boli pripravení viesť na Slovensku samostatný život a aby pochopili kultúrne prostredie, v ktorom sa ocitli a plne ho rešpektovali.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vo výške 75 %. Projekt prebieha od decembra 2016 a bude ukončený v decembri 2019.

FAQ – Vyberáme z vašich otázok:

Ide o integráciu utečencov z aktuálnej migračnej vlny?
Nie, ide o približne 200 osôb, ktoré prišli na Slovensko postupne v rokoch 2007 – 2016 nezávisle od súčasnej migrácie.

Odkiaľ pochádzajú tieto osoby?
Z rôznych krajín ako Ukrajina, Somálsko, Kongo, Irán, Sýria, Afganistan, Tibet a pod.

Z akého dôvodu títo ľudia opustili svoju krajinu?
Prenasledovanie kvôli náboženstvu, rase, politickému presvedčeniu a vojne. Nejde o ekonomických migrantov.

O akých ľudí ide?
Sú to rodiny s deťmi aj jednotlivci, ľudia vo veku od 1 do 63 rokov.

Nebudú brať prácu našim ľuďom?
Nie, na Slovensku máme momentálne nedostatok pracovnej sily. Pracuje tu 3 685 cudzincov.

Sú tieto osoby pre Slovensko rizikom?
Nie, všetky osoby prešli povinnou zdravotnou karanténou a boli riadne preverené bezpečnostnými zložkami SR.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi