Cirkev adventistov siedmeho dňa si v sobotu 17. 6. 2017 pripomína fakt, že na svete je v každom okamžiku obrovské množstvo ľudí, ktorí sú na ceste. Na ceste z biedy, útlaku, ohrozenia života, náboženskej neslobody a podobne. Je čas sa zastaviť, myslieť na nich, modliť sa za nich a premýšľať, či je v možnostiach každého z nás im akokoľvek pomôcť. Intereurópska divízia pripravila k tejto príležitosti video, ku ktorému Mediálne centrum Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Prahe vyrobilo titulky.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi