logo BP17Súťaž detí a mládeže v znalostiach z Biblie začala začiatkom školského roka štúdiom Lukášovho evanjelia, Daniela a listu Galaťanom. Súťaže sa v 1. kole zúčastnilo 139 súťažiacich vo veku od 3 do 18 rokov, súťažili v štyroch vekových kategóriách v troch blokoch zakončených testom. Súťaž vyvrcholila v nedeľu 28. mája 2017 v Banskej Bystrici, kde sa uskutočnilo 2. (finálové) kolo. Zúčastnilo sa ho 86 súťažiacich, všetci dosiahli úspešnosť viac ako 60%, dostali diplom a mohli si vybrať knihu z vydavateľstva Advent-Orion. Až 77 z nich získalo zlatý Odznak víťazov za 70 a viac %-nú úspešnosť. Všetkým pátračom blahoželáme a prajeme príjemné prázdniny. Ďakujeme všetkým učiteľom a rodičom, ktorí sa s pátračmi na súťaž pripravovali, podporovali ich a sprevádzali v 2. kole. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku súťaže.

Lýdia Grešová a Jozef Plachý

Biblický pátrač BB 2017

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi