Články kategórie Viera a kultúra

Video: Budovanie vzťahov – Pozvánka do sobotnej školy

Štúdio AWR (HopeTV) pripravilo novú časť série televíznych zamyslení na témy sobotnej školy. V týždni od 8.  do 14. júla 2012 sa budeme v sobotnej škole venovať téme „Budovanie vzťahov.“ Výklad základného biblického textu (1. Tes 2, 17 – 20; 3, 5 – 7)...  [ Čítať ďalej ]

Britskí adventisti spievali v štátnej televízii

Adventistickí speváci a hudobníci mali možnosť zahrať a zaspievať divákom britskej stanice BBC One. Dve špeciálne vydania relácie Piesne chvály mali totiž veľký dôraz na adventnú hudbu a jej posolstvo. Prvé z dvoch vydaní, vysielané 20. mája, bolo zamerané na spirituály, ktoré sú adventistom...  [ Čítať ďalej ]

Video: Evanjelium prichádza do Tesaloniky – Úlohy sobotnej školy

Štúdio AWR (HopeTV) pripravilo novú časť série televíznych zamyslení na témy sobotnej školy. V týždni od 1. do 7. júla 2012 sa v sobotnej škole budeme venovať téme „Evanjelium prichádza do Tesaloniky.“ Výklad základného biblického textu (Sk. 17, 1 – 4) pripravil pre divákov...  [ Čítať ďalej ]

Video: Trvalá služba – Pozvánka do sobotnej školy

Štúdio AWR (HopeTV) pripravilo novú časť série televíznych zamyslení na témy sobotnej školy. V týždni od 23.  do 29. júna 2012 sme sa v sobotnej škole venovali téme „Trvalá služba.“ Výklad základného biblického textu (2. Tim 2, 1 – 7) pripravil pre divákov kazateľ...  [ Čítať ďalej ]

Video: Hodnotenie evanjelizácie – Pozvánka do sobotnej školy

Štúdio AWR (HopeTV) pripravilo novú časť série televíznych zamyslení na témy sobotnej školy. V týždni od 16.  do 22. júna 2012 sa v sobotnej škole budeme venovať téme „Hodnotenie evanjelizácie.“ Výklad základného biblického textu ( 2. Kor 13, 5 – 9 ) pripravil pre...  [ Čítať ďalej ]

Video: Podávanie správ a svedectiev cirkvi – Sobotná škola

Štúdio AWR (HopeTV) pripravilo novú časť série televíznych zamyslení na témy sobotnej školy. V týždni od 9.  do 15. júna 2012 sme sa v sobotnej škole venovali téme „Podávanie správ a svedectiev cirkvi.“ Výklad základného biblického textu (Sk 4, 23 – 31) pripravil pre...  [ Čítať ďalej ]

Video: Láskyplná odozva – Úlohy sobotnej školy

Štúdio AWR (HopeTV) pripravilo novú časť série televíznych zamyslení na témy sobotnej školy. V týždni od 2. do 8. júna 2012 sa v sobotnej škole budeme venovať téme „Láskyplná odozva.“ Výklad základného biblického textu (1. Ján 4, 16 – 19) pripravil pre divákov kazateľ...  [ Čítať ďalej ]

Blog ADRA: Spoločná nedeľa detí z domova a dobrovoľníkov

V tomto roku je jedným zo záujmov ADRA Slovensko zaviesť pravidelný systém dobrovoľníctva ako vo vlastnom kraji, tak na celom Slovensku. Začali sme v Bratislave s oslovovaním detských domovov, domovov dôchodcov. Mali sme možnosť tešiť sa z pozitívnych a súhlasných reakcií na ponúkanú dobrovoľnícku službu. Letnú dobrovoľnícku sezónu sme odštartovali v spolupráci...  [ Čítať ďalej ]

Video: Vyslaní do služby – Pozvánka do sobotnej školy

Štúdio AWR (HopeTV) pripravilo novú časť série televíznych zamyslení na témy sobotnej školy. V týždni od 26. mája  do 1. júna 2012 sa v sobotnej škole budeme venovať téme „Vyslaní do služby.“ Výklad základného biblického textu ( Sk 6, 1 – 8 ) pripravil...  [ Čítať ďalej ]

Video: Príprava na evanjelizáciu a svedectvo – Úlohy sobotnej školy

Štúdio AWR (HopeTV) pripravilo novú časť série televíznych zamyslení na témy sobotnej školy. V týždni od 19.  do 25. mája 2012 sa v sobotnej škole budeme venovať téme „Príprava na evanjelizáciu a svedectvo.“ Výklad základného biblického textu (Mar 1, 16 – 20) pripravil pre...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi