Články kategórie TOP

MIMORIADNE OPATRENIE – sledujte nové dokumenty

Milé sestry a bratia, milí priatelia, chceme vás touto cestou informovať o krokoch, ktoré sme sa v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 vyvolávajúcim ochorenie COVID-19 rozhodli urobiť. Na základe výzvy zodpovedných orgánov nášho štátu a na základe rozhodnutia vedenia cirkvi sme sa v našich zboroch...  [ Čítať ďalej ]

GLOW letáčiky – SVETLO PRE TEBA I VŠETKÝCH

Vydavateľstvo Advent-Orion v spolupráci s oddelením misie Slovenského združenia CASD na koncoročnom stretnutí starších a vedúcich zborov v roku 2019 predstavilo tzv. misijné letáčiky GLOW, ktoré môžu zbory a skupiny SZ CASD vo svojich priestoroch ponúknuť návštevníkom, zaujímajúcim sa o aktuálne otázky s biblickou, etickou či celospoločenskou tematikou. Zbory ich...  [ Čítať ďalej ]

ADRA Slovensko: Pomáhame ľuďom, meníme životy

V týchto dňoch si pripomíname službu našej humanitárnej organizácie ADRA, ktorá pôsobí v 130 krajinách sveta a na Slovensku už 25 rokov. Počas aktuálnej pandémie je naša spoločná aktivita veľmi intenzívna hlavne na Slovensku. Radi by sme všetkým vám poďakovali za priazeň, ale aj...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi