Milí priatelia Biblického Pátrača,

pozývame vás do ďalšieho ročníka štúdia Biblie, tentokrát počiatkov nášho bytia v 1. knihe Mojžišovej, kapitoly 1 až 24 (podrobnosti v zadaní a pravidlách). Súťaž opäť prebehne v dvoch kolách. Prvé kolo je rozdelené do dvoch blokov, ktoré končia súťažným testom.

V prvom bloku sa študuje 1. kniha Mojžišova kapitoly 1 až 13 (bez kapitol 5 a 10), v druhom bloku kapitoly 14 až 24. V oboch blokoch budú súčasťou bonusovej časti úlohy zo študovanej state, pre kategórie K3 a K4 aj z Júdovho listu z Nového zákona. Presné rozdelenie študovaných statí a časový harmonogram súťaže je uvedené v zadaní.

Pre súťažiach je účasť tradične rozdelená do 4 vekových kategórií s možnosťou súťažiť v tíme alebo ako jednotlivec (podľa príslušnej kategórie). Podrobné informácie o priebehu súťaže sú uvedené v pravidlách súťaže.

 Prihlásiť sa do súťaže je možné do 15. októbra 2018 zaslaním prihlášky na adresu (e-mailovú alebo poštovú) uvedenú v pravidlách.

Prajeme vám požehnaný a inšpirujúci nový školský rok, aj v znamení štúdia Božieho Písma.
Staršie ročníky Biblického pátrača nájdete na dss.casd.sk/patrac

Za organizačný tím BP19: Lýdia Grešová (0949 840 414), vedúca Oddelenia detskej sobotnej školy pri SZ CASD

Podrobné informácie na: http://dss.casd.sk/patrac/

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi