S radosťou vás pozývame k počúvaniu rozhlasových Biblických príbehov z produkcie Štúdia nádej, ktoré od začiatku tohto roka zaznievajú z éteru Slovenského rozhlasu.BP on SRO_ Sme radi vždy, keď vidíme ako majú ľudia záujem o Božie slovo. Naša vďaka je ešte o trochu väčšia, ak k tomu môžeme prispieť aj my.

„S radosťou vám oznamujem že po dlhých rokoch čakania a modlitieb, Boh odpovedal a Slovenský rozhlas začal vysielať dňa 3. 1. Biblické príbehy z našej produkcie,“ oznamoval nám pred niekoľkými dňami prostredníctvom emailu riaditeľ Štúdia nádej Bronislav Soós. „Vysielanie je na staniciach Regina Bratislava a Regina Banská Bystrica každú sobotu a nedeľu v čase od 21:00 do 21:30. Vzhľadom na 96 dielov série bude vysielanie trvať do 29. 11. 2015. Nech je Boh oslávený aj za túto skúsenosť!“

K zvolaniu vďaky sa pripájame a modlíme sa za všetkých, ktorí môžu byť aj týmto spôsobom oslovení.

O projekte rozhlasových Biblických príbehov:

Biblické príbehy sú prvým vlastným projektom ŠTÚDIA NÁDEJ, n.o. Počas ôsmich rokov vzniklo 96 dielov na ôsmich CD nosičoch s celkovou minutážou 2486 minút. Žánrovo sú príbehy z Biblie spracované ako rozhlasové hry, jeden diel trvá približne 30 minút. Projekt režírovala skúsená režisérka Eva Galandová. Vďaka nej a spolupráci s poprednými slovenskými hercami vznikol projekt, ktorý okrem vysokej umeleckej hodnoty prináša deťom, mládeži i dospelým pozitívne biblické posolstvo, krásny zážitok a užitočne strávený čas. Hudba a ruchy dopĺňajú celkovú atmosféru tak, že poslucháčovi nechýba obrazový vnem. Práve naopak, poslucháč sa stáva aktívnym účastníkom tým, že si v mysli vytvára svoju vlastnú, trvácnejšiu obrazovú kulisu. S príbehmi sa mohli zoznámiť aj poslucháči českého AWrádia, ktoré ich zaradilo do vysielania vždy v piatok, sobotu a nedeľu.

Vypočujte si ukážku Biblických príbehov:

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi