Zborový výbor –je orgán, ktorý sa stará a vedie miestny zbor. Na jeho čele je miestny kazateľ a starší zboru. Jeho členovia sú volení z pomedzi členov zboru na jeden až dva roky.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi