Veľký spor – je útokom proti Kristovi a jeho autorite. Útok vedie Lucifer, pôvodom Boží anjel a teda Bohom stvorená bytosť, ktorá sa vzoprela voči Bohu a Kristovi (Zjav 12,7-9). Z Lucifera (Svetlonoš, Zornička) sa stal Diabol, Satan (nepriateľ) (Ez 28,12-18; Iz 14,12-14). Tento zápas bol prenesený na zem a jeho súčasťou sa stal aj človek (1.Moj 3,1-15).  Učenie o veľkom spore odhaľuje strašný zápas, ktorý sa týka každého človeka. Písmo hovorí: „Lebo nás nečaká zápas s telom a s krvou, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6,12). Aj dnes je kľúčovou otázkou osoba a autorita Božieho Syna – Ježiša Krista. Kto je pre mňa Ježiš Kristus? Je Pánom a Spasiteľom? Na druhej strane stojí ten istý útočník, pokušiteľ, zvodca a nepriateľ, ktorý stál proti Ježišovi Kristovi.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi