Večné zatratenie – pri druhom všeobecnom vzkriesení, na konci tisícročia, vstanú nespravodliví. Toto vzkriesenie smeruje ku konečnému súdu a odsúdeniu (Ján 5,29). Tí, ktorých mená neboli zapísané do knihy života (Zjav 20,15), pri druhom vzkriesení vstanú a „budú“ vrhnutí do ohnivého jazera a okúsia druhú smrť (Zj 20,15.14). Druhá smrť je konečný trest nekajúcnych hriešnikov – neexistencia. To sa stane na konci tisícročia.  Po tejto smrti nebude nijaké vzkriesenie. Zničením satana a bezbožných je hriech vykorenený a zničená je sama smrť (1 Kor 15,26; Zj 20,14; 21,8). Kristus povedal, že každý, „kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži“ (Zj 2,11).

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi