Svedectvo – v kresťanskom zmysle znamená slovami, a aj životom vyznať, že sme prijali Boha za svojho Pána. Je to vyjadrenie vďačnosti, nádeje a radosti z toho, že sme poznali svojho Otca, svoju skutočnú rodinu a zmysel svojho života. Týmto svedectvom sa kresťan snaží pomôcť aj iným, aby mali možnosť poznať svojho Stvoriteľa a Záchrancu.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi