Sobotná škola je dlhoročná celosvetová aktivita Cirkvi adventistov s. d., ktorá dáva príležitosť k tomu, aby milióny ľudí, všetkých vekových kategórií, mohli v kresťanskom spoločenstve každé sobotné dopoludnie byť spolu a prežívať spolu vieru v  Ježiša Krista. Sobotnou školou pravidelne začína bohoslužba Cirkvi adventistov s. d. Má štyri základné ciele, na ktoré sa zameriava a ku ktorým chce viesť všetkých účastníkov: štúdium Biblie, budovanie priateľstva a dobrých vzťahov, zdieľanie sa o kresťanskú vieru s okolím, podpora svetovej misijnej práce.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi